Anticonceptie bevordert economische empowerment vrouwen

Anticonceptie bevordert de economische empowerment van vrouwen. Gezinsplanning
wordt beschouwd als een top economische motivatie voor vrouwen. Bloomberg Businessweek heeft anticonceptie zelfs genoemd als één van de meest transformerende ontwikkelingen in de business sector in de afgelopen 85 jaar. Zeker een derde van de loonsverhogingen die vrouwen sinds de jaren zestig hebben gekend is als gevolg van de toegang tot orale anticonceptiva. En terwijl de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds significant is (vooral voor gekleurde vrouwen) en moet worden aangepakt, heeft de toegang tot anticonceptie geholpen om de kloof wel degelijk kleiner te maken. Wanneer er geen wijdverspreide legale anticonceptie voorhanden was geweest, dan zou in de leeftijdsgroep 25- 49 de afname in de kloof tussen de jaarlijkse inkomens van mannen en vrouwen ‘10% kleiner zijn geweest in de jaren ’80. In de jaren ’90 zou de afname in de kloof 30% kleiner zij geweest.
Betere opleidingskansen voor vrouwen
De mogelijkheid om vóór de leeftijd van 21 jaar de pil te kunnen gebruiken is de belangrijkste factor geweest, die vrouwen in staat heeft gesteld om een universiteitsopleiding af te ronden. Onder de vrouwen die toegang hadden tot anticonceptie was het aantal inschrijvingen op de universiteit 20% hoger dan onder vrouwen die niet de beschikking hadden over anticonceptie. Bovendien volgen vrouwen die de pil konden gebruiken een jaar langer een universiteitsstudie voordat zij de leeftijd van 30 jaar bereikten, ten opzichte van degenen die de pil niet gebruikten. Voorts was er bij de groep vrouwen die de pil gebruikten 30% minder drop-outs dan degenen die geen anticonceptiepil slikten. Tenslotte is gebleken dat bij jonge vrouwen, die vóór de leeftijd van 21 jaar de pil mochten gebruiken, een significante (2,3 procent) toename van afgestudeerden was. Jonge vrouwen die over de pil konden beschikken waren dus in staat om zowel kinderen te hebben als een hogere opleiding na te streven.
Gedurende de geschiedenis van de geneeskunde zijn duizenden medicijnen ontwikkeld, maar slechts één bleek invloedrijk genoeg om de titel te verdienen van simpelweg: de pil. Dankzij de pil kennen vrouwen een enorme vrijheid en reproductieve autonomie. De anticonceptiepil heeft de weg vrijgemaakt voor de invoering van een uitgebreid assortiment op hormonen gebaseerde anticonceptiva, waaronder implantaten, intra-uteriene systemen en ringen. Maar de pil bleef verreweg de meest populaire anticonceptiemethode. En dat is geen verrassing, als gekeken wordt naar zowel de anticonceptieve als niet-anticonceptieve voordelen. De pil blijkt namelijk ook een optie voor het regelen van dysmenorroe, menorragie, perimenopauzale en premenstruele symptomen. Het aantal gevallen van hysterectomie (operatieve verwijdering van de baarmoeder) vanwege oncontroleerbare bloedingen is aanzienlijk gedaald, terwijl overlijdens zijn voorkomen en levens productief zijn gemaakt als gevolg van niet-anticonceptieve hormoonvoordelen. Een ander voordeel is dat hormonale anticonceptiva bescherming bieden tegen eierstok- en baarmoederhalskanker.
Tegenwoordig zijn er diverse soorten anticonceptiepillen te verkrijgen, waaronder Mycroginon, Tryginon, Qlaira en Rigevidon. Aan het gebruik van de pil kleven ook een aantal bijwerken, maar hiervan heeft slechts een relatief kleine groep vrouwen last. Over het algemeen biedt de anticonceptiepil veel meer voor- dan nadelen. Het risico van een ongeplande of onbedoelde zwangerschap kan vrouwen en hun baby’s het leven kosten, om nog maar te zwijgen over een toename van het aantal abortusgevallen en complicaties die gepaard gaan met illegale abortussen. Ongeplande en ongewenste zwangerschappen kunnen tegen deze achtergrond ook leiden tot toename van criminaliteit, geweld, overbevolking, armoede en verhoging van de ecologische lasten. In dat kader kan gezinsplanning en anticonceptie niet als een luxe worden beschouwd; het is niet alleen ten voordele van vrouwen, maar ook voor de samenleving als geheel.

error: Kopiëren mag niet!