Divali en duurzame ontwikkeling

Het is de organisatie CUS gelukt om van Divali een herdenkingsdag te maken die zichtbaarder is geworden in de Surinaamse samenleving. Daarmee heeft de CUS een bijdrage geleverd aan het versnellen van het gaande proces van natievorming in Suriname. De Suriname Dia is het symbool dat Divali een Surinaams feest is. We leven in moeilijke economische tijden, maar wanneer het beter gaat moeten grote lunch- en dinersessies worden gehouden waar het algemene volk langs kan komen in de mandirs om lekker vegetarisch te eten. Divali is een typisch Hindoefeest omringd met symboliek. Alles is terug te leiden naar een universeel boodschap en dat is een boodschap van hoop en optimisme, in plaats van wanhoop en pessimisme. We zien dat rond Divali veel mensen ertoe overgaan om naarstig hun huis en hun omgeving op te ruimen en schoon te maken. De nadruk moet echter ook liggen op de innerlijke verlichting. Deze verlichting moet niet alleen plaatsvinden in de huiselijke sfeer, maar ook in het bedrijf dat men runt en op de werkplaats waar men werkt. Het feest is jaarlijks terugkerend, want eens moet het goed tot de mensen doordringen. Divali is geen zaak van het eigen huis, maar het behoort ook een uitstraling te hebben naar buiten, overal waar de dragers van de boodschap actief zijn. Die attitude moet op den duur overslaan naar anderen in de samenleving. Ook bij andere burgers zijn er herdenkingsdagen waar de nadruk ligt op verlichting, dus welvaart en kennis, in plaats van armoede en onwetendheid. Wanneer we met ons allen vanuit onze levensovertuiging elkaar beïnvloeden maar ook zelf gaan voor verandering in de positieve zin, kan een enorme hoop positieve energie ontstaan die nodig is om de hele samenleving tot een meer welvarende en harmonische samenleving te maken. Wat we nu merken in ons land, is dat er veel sprake is van pessimisme. Er zijn krachten die belang bij hebben dat er armoede en onwetendheid heerst. De verandering moet eens een keer van beneden uit komen, van de duizenden burgers die morgen allen op hetzelfde tijdstip de dia’s aan kunnen maken. Voor dit jaar is het laat, maar de regering moet een campagne opstarten om bij de Divali van 2018 alle burgers van Suriname te vragen om ten minste 1 dia thuis op Divali dag aan te maken. Het aansteken van deze dia moet gepaard gaan met een boodschap van de regering aan het volk voor dat jaar. Deze actie zal de saamhorigheid onder het Surinaamse volk vergroten. Het aanmaken van een dia zou geen belasting zijn van de belijders van andere dan de Hindoe-religie. Regeringen in Suriname hebben de waarde van verschillende herdenkingsdagen voor grote groepen afzonderlijk in de samenleving erkend, maar ze hebben gefaald om steeds net belang van de hele natie te blijven benadrukken. Divali, ook genoemd Deepavali, Diwali of Deevali is een van de belangrijkste feesten in het Hindoeïsme en vindt zijn oorsprong in India. Het woord is afgeleid van het Sanskriet dipavali, dat een rij lichtjes betekent. Divali wordt symbolisch bedoeld als “de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid”. Divali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Licht wordt geassocieerd met succes en hoop. Religieus wordt Divali 5 dagen gevierd. Tijdens deze dagen van Divali wordt de overwinning van het licht op de duisternis (symbool voor het goede op het kwade) gevierd. De eerste 3 dagen worden gevierd aan het eind van de maand Ashwin en de laatste 2 aan het begin van de maand Kartika. De eerste dag van Divali heet Dhan-trayodashi of Dhanteras en is gewijd aan materiele welzijn. De derde dag van het feest Divali is de belangrijkste dag gewijd aan voorspoed en welzijn. Op de vierde dag begon de jaartelling van de Hindoes. Op de laatste van de 5 dagen staat de liefde tussen zus en broer centraal. Tijdens Divali wordt de nadruk veel gelegd op licht, schoonheid, rijkdom en voorspoed. Dat zijn omstandigheden waarnaar nagenoeg elk mens streeft. In de Hindoe-mythen en epische verhalen, die alle een diepe betekenis hebben over het dagelijks leven van alledag, vinden markante voorvallen plaats op de 5 dagen van Divali. Het feest is van oudsher in Suriname een geïsoleerde aangelegenheid geweest van de Hindoes in de verschillende regio’s van Suriname. Met de jaren is via de media en nu met de vrije dag meer bekendheid gegeven aan het bestaan van de dag, maar over de universele waarde van dit feest moet meer bekend worden gemaakt en herhaald. Dit feest geeft met name aan dat de mens dient te streven naar welzijn, maar op een ethisch verantwoorde wijze. In principe gaat het Divali-feest over niets anders dan duurzame ontwikkeling (sustainable development) waar de hele wereld in theorie naar zegt te streven. Aan de gehele Surinaamse samenleving wordt meer optimisme, voorspoed en welvaart in het leven toegewenst.

error: Kopiëren mag niet!