Jitendra Kalloe: “SRD 6.80 voor unleaded is moordend voor productiesector!”

Jitendra Kalloe
Jitendra Kalloe
Het VHP-assembleelid Jitendra Kalloe is zeer geschokt over de nieuwe brandstofprijzen. Normaliter wordt de brandstofprijs met 10 tot 20 cent verhoogd, maar thans betreft het een rechtstreekse verhoging van 54 cent. “Dit is waarschijnlijk wat de autoriteiten bedoelen met ‘het allerergste is voorbij’ of de ‘toekomst is rooskleurig’.” In gesprek met Dagblad Suriname gaf de volksvertegenwoordiger te kennen dat de productiesector wederom veel te verduren heeft. Zo is brandstof onmisbaar voor de agrarische sector. “SRD 6.80 voor een liter unleaded is moordend voor de productiesector! De regering weet precies dat bij elke verhoging van brandstof de prijzen van alle goederen en diensten ook verhoogd worden. En wie moet hiervoor het gelag betalen? Het volk!”
Ombuiging beleid is vergeten zaak
Kalloe merkt op dat brandstof nog altijd het voornaamste middel is van de regering om inkomsten te genereren, aangezien diverse sectoren en huishoudens afhankelijk zijn van brandstof. Wat de eindbestemmingen zijn van deze inkomsten is overigens eveneens een onbeantwoorde vraag. Velen merken namelijk niet dat er een aanvang is gemaakt met herstel van de economische malaise. “Bij elke koopkrachtversterking is er altijd een verhoging. Wat voor nut heeft een koopkrachtversterking dan? Wat erg frappant is, is dat na 20 mei 2017, waar ombuiging van het huidig beleid centraal werd gesteld, de intensiteit van het wanbeleid alsmaar aan het toenemen is. ”
Eigen producten zijn niet concurrerend
Kalloe vraagt zich af waarom Gow2, die een Surinaams bedrijf is, geen verlichting biedt aan de samenleving. “Is Gow2 niet bedoeld om te concurreren met de overige oliemaatschappijen? Iedereen had gedacht dat onze eigen olie veel goedkoper zou zijn, maar we zien dat Gow2 ook steeds de prijzen verhoogt.” De regering typeert de huidige brandstofverhoging als een consequentie van orkaan Irma. “Wat hebben de oliemaatschappijen te maken met een orkaan?” Het is niet de eerste keer dat de brandstoftarieven aangepast zijn. “Enkele maanden terug was er geen sprake van orkanen, maar de prijzen van brandstof werden constant aangepast!”, aldus Kalloe.
KSR

error: Kopiëren mag niet!