Seti Sranan voorstander van stemrecht gekwalificeerde vreemdelingen

Een momentopname tijdens het rondetafelgesprek van Seti Sranan (foto: Zabdai Zamuel)
Een momentopname tijdens het rondetafelgesprek van Seti Sranan (foto: Zabdai Zamuel)
Tijdens het reguliere rondetafelgesprek, dat elke maandagavond wordt gehouden door het maatschappelijk platform Seti Sranan, werd Theo Ruyter, journalist, schrijver en webblogger in de gelegenheid gesteld om uit te weiden over de positie van ingezetenen met een buitenlands paspoort in Suriname. De nadruk werd gelegd op houders van een Nederlands paspoort, maar de mogelijkheden, vraagstukken en problemen die werden aangekaart gelden voor alle vreemdelingen in het land. De rechtspositie van de vreemdelingen (legale en illegale) is onzeker. De Vreemdelingenwet werd verouderd genoemd. De bestaande wetgeving werd als technocratisch getypeerd met weinig politieke ruggengraat en werkelijkheid. Tot overmaat van ramp maakt het wanbeleid van de regering de omstandigheden waaronder de vreemdelingen verkeren ondoorzichtig. Er werd gezinspeeld op een ‘opzettelijk beleid’, iets in de geest van ‘in troebel water is het goed vissen vangen’.
Globalisatie
Volgens voorzitter Wim Bakker van Seti Sranan kan de aanwezigheid van vreemdelingen in Suriname niet los worden gezien van de globalisatie. Het vreemdelingenvraagstuk is acuut in de wereld. Zuid- Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Zuid, Noord en Midden Amerika voelen dat aan den lijve. Niet alleen politieke en maatschappelijke strubbelingen zorgen voor volksverschuiving, ook de gevolgen van klimaatsverandering spelen een rol. Bakker is de mening toegedaan dat vreemdelingen altijd een belangrijke rol spelen in de samenlevingen waar zij neerstrijken. Zij komen hier omdat zij mogelijkheden tot ontplooiing zien. Zij zien mogelijkheden die niet worden aangegrepen door Surinamers. Seti Sranan is een voorstander van het geven van stemrecht aan gekwalificeerde vreemdelingen, die ingezetenen van Suriname, die bijdragen aan de ontwikkeling van het land.
HD

error: Kopiëren mag niet!