DA’91: ‘Krachtige meisjes…..duurzame ontwikkeling’

De Internationale Dag van het Meisjeskind valt in een periode van politieke, sociale en economische zware tijden in ons land. Op een moment wanneer de wereld geconfronteerd wordt met de toenemende uitdagingen van vluchtelingen, klimaatsverandering en gewelddadig extremisme.
Als het nu het gevolg is van dalende wereldmarktprijzen, natuurgeweld of wanbeleid, humanitaire crises treffen altijd vrouwen en meisjes het meest, zij vormen de grootste groep binnen de slachtoffers van armoede met risico op mishandeling, niet afronden van de opleiding, gedwongen prostitutie, en slechte gezondheid. Zij zijn ook kwetsbaar voor seksueel misbruik en exploitatie, vanwege armoede en gebrek aan goede vooruitzichten. Het thema van de VN voor deze internationale Dag -“EmPOWER girls: Emergency response and resilience planning ”- is in lijn met het DA’91 thema: Krachtige meisjes….Duurzame toekomst! DA’91 ziet het als haar verplichting om steeds te pleiten voor een beleid dat meisjes moet beschermen tegen de vernietigende effecten van wanbestuur en geweld en hun weerbaarheid steeds te versterken. Dit, terwijl tegelijkertijd hun volledige participatie in besluitvorming en ontwikkelingsprocessen wordt gegarandeerd. Het belang hiervan vinden wij ook terug in de conclusies van de Commissie aangaande de Status van Vrouwen: women’s empowerment and the link to sustainable development 2016. De commissie ziet een duidelijk verband tussen armoede, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van meisjes en vrouwen. DA’91 is overtuigd dat de toegang tot onderwijs van essentieel belang is voor gender gelijkheid en de versterking van meisjes en vrouwen, mensenrechten, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Meisjes en vrouwen moeten de hun leven lang voort kunnen gaan met het vergaren van kennis. DA’91 is ook overtuigd dat de gelijke economische rechten, economische versterking en economische onafhankelijkheid van vrouwen essentieel zijn voor het realiseren van de 2030 Agenda. Het versterken van meisjes en vrouwen is cruciaal voor de succesvolle implementatie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. De 2030 Agenda belooft dat iedereen mag meedoen, zoals DA’91 zegt: Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij—dit is vooral van het grootste belang voor die meisjes wiens behoeften het grootst zijn. DA’91’s koestert goed onderwijs als de kracht die sociale, economische en politieke transformatie in het leven van onze meisjes succesvol vorm geeft.
Met o.a. de Girls’ Summit, welke eerder door DA’91 werden georganiseerd, werden aanzetten gegeven tot de ontwikkeling van een positief zelfbeeld door meisjes en het versterken van hun zelfvertrouwen. Wanneer vrouwen en meisjes hun stemmen luider klinken, leidt dat tot meer mogelijkheden en vormt het de basis voor dynamisch leiderschap. Dit is een essentiële voorwaarde om meisjes te kunnen doen fungeren als katalysatoren voor het doorbreken van de armoedecyclus en bevorderen van sterke sociale rechtvaardigheid. Dit heeft positieve effecten niet alleen in gezinnen, maar ook in al onze gemeenschappen, vandaag en morgen. Geen enkele gemeenschap zal bloeien en geen enkel ontwikkelingsplan zal duurzaam zijn als meisjes niet versterkt worden. DA’91 zal steeds deze dringende vereiste als vertrekpunt nemen bij al onze inspanningen voor het aanpakken van de duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Voor DA’91 is dit onderdeel van een krachtig en continu streven naar een wereld van gelijkheid: een Suriname met Welzijn en Welvaart voor ons allemaal, aldus DA’91-voorzitter Angelic C. del Castilho.

error: Kopiëren mag niet!