Actualiteitencursus voor Nederlandse juristen

1 Actualiteitencursus voor Nederlandse JuristenSDU Opleidingen & Events organiseert dit het jaar haar eerste congres met juristen uit Nederland en Suriname op Surinaams grondgebied. Het initiatief kwam van docent tevens plaatsvervangend rechter in de rechtbank in Rotterdam, Anil Pahladsingh, om het nuttige met het aangename te combineren. De juristen studeren/werken, maar hebben tegelijkertijd ook een stukje ontspanning. Advocaten en notarissen in Nederland moeten elk jaar, om hun kennis up-to-date te houden, 20 verplichte lesuren volgen. “Als ze dat niet doen, worden zij uit de orde gezet. Dat zou betekenen dat zij de functie van advocaat en notaris niet meer mogen uitoefenen”, stelt Crescens Akkermans, congresmanager.
Ook Surinaamse juristen mochten deelnemen aan dit congres. De Surinaamse advocaten en notarissen zijn niet verplicht om jaarlijks dit soort van bijscholingsactiviteiten bij te wonen. De groep Surinaamse juristen mocht uit eigen initiatief aanschuiven. Pahladsingh brengt zijn studenten actualiteiten bij rond de ontwikkelingen op het gebied van het vreemdelingenrecht in Europa en Nederland. De laatste regels uit de rechtspraak, wet en regelgeving worden ook behandeld. Daaronder vallen onderwerpen als hoe vreemdelingen worden toegelaten of uitgezet, en ook hoe vreemdelingen worden behandeld in het strafrecht.
Notaris Anil Autar heeft op dag 2 van het congres het relatievermogensrecht behandeld. Autar heeft ook een groep Surinaamse juristen in zijn zaal gehad. “In Nederland gaat het heel systeem in januari 2018 op de schop. Wij krijgen een nieuw systeem. Ik vertel dus hoe het nu zit en wat het straks zal worden. Dit is voor Surinaamse notarissen en juristen van belang, want er zijn heel veel mensen die hier wonen en in Nederland bezittingen hebben. Omgekeerd ook”, stelt Autar. Hij doceert op dit congres ook over erfrecht en het levenstestamentenprobleem.
Autar tracht zijn cursussen zo actueel mogelijk en relativeerbaar te maken voor de Surinaamse deelnemers. Hiermee hoopt hij ook dat de Surinaamse cursisten inspiratie vinden om enkele systemen in Suriname verder te ontwikkelen.
“In Nederland zie je dat er heel goed wordt geprocedeerd. Er wordt dus heel goed gebruik gemaakt van de opgedane kennis”, stelt Pahladsingh. SDU heeft het buiten Nederland verzorgen van de cursussen voor het eerst opgepakt. Vooralsnog zijn alleen de domeinen vreemdelingenrecht, familierecht en strafrecht aangedaan. Na een evaluatie zal blijken als men een uitbreiding wenst naar andere domeinen. Autar stelt dat dit congres in ieder geval een ambassadeursfunctie uitoefent voor Suriname. De Nederlandse juristen krijgen niet alleen een gevoel van wat er speelt in Suriname, maar krijgen ook oog voor het land.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!