LVV-minister Algoe zit agrarische Coted voor

1LVV-minister Algoe voorzitter Agrarische Coted-vergaderingSuriname bekleedde het voorzitterschap op de 71ste Agrarische Speciale “Council for Trade and Economic Development (Coted)”, welke gehouden werd van 4 t/m 6 oktober in Georgetown Guyana. De technische vergadering van deze Coted heeft op 4 oktober plaatsgevonden en de ministeriële vergadering op vrijdag 6 oktober op het secretariaat van de Caribbean Community (Caricom). Beide vergaderingen werden voorgezeten door Suriname. De Agrarische Coted agendeert bespreekpunten met betrekking tot de bevordering van de handel in agrarische producten en de economische ontwikkeling van de respectieve lidlanden. Het is een platform waar de uitdagingen in de agrarische sector ter discussie worden gesteld, zoals ontwikkeling en implementatie van agrarisch beleid, strategieën en plannen over voedselzekerheid en duurzame agrarische ontwikkeling in het Caribisch gebied ter bevordering van de handel.
Belangrijk voor Suriname op de agenda was de reeds 3 jaar durende kwestie voor het verkrijgen van markttoegang voor doksenvlees uit Suriname in Trinidad. Tijdens een in augustus van dit jaar gehouden overleg tussen deskundigen van de ministeries van Landbouw van beide landen werden de geschilpunten ten aanzien van de door Trinidad gestelde veterinaire importvoorwaarden naar tevredenheid door beide partijen uitgesproken. Tijdens de vergadering werd verslag gedaan van deze laatste ontwikkeling en werd door Trinidad tevens de toezegging gedaan om Suriname, vóór aanvang van de eerstvolgende reguliere Coted-vergadering van november dit jaar te doen opnemen op de lijst van landen die toegestaan worden pluimvee-producten te exporteren naar Trinidad. Hiermee hoopt Suriname binnen 30 dagen de eerste lading doksenvlees op de Trinidadiaanse markt af te leveren en zal er aan deze slepende kwestie een einde komen.
Tijdens deze agrarische Coted-vergadering is ook aandacht geschonken aan de effecten en aanpak van klimaatsverandering. Door de vergadering werd medeleven betoond aan de landen die getroffen waren door de orkanen Irma, Maria en Nate. Er werd een oproep gedaan voor het verlenen van de nodige ondersteuning door de zusterstaten bij heropbouw van deze getroffen Caricom lidstaten. De minister van LVV heeft tevens ontmoetingen gehad met verschillende diplomaten van andere landen, waaronder de ambassadeur van de Europese Unie (EU). Tijdens dit onderhoud werd de status aangegeven van het ‘EC-Suriname Agriculture Market Access (SAMAP)’, gefinancierd uit het elfde Europese Ontwikkelingsfonds (EDF) en bedoeld ter stimulering van de tuinbouw. Ook het Banana Accompanying Measures (BAM) project ter versterking van de concurrentiepositie van onze bacoven was onderwerp van bespreking en andere reeds in uitvoering zijnde. regionale projecten ter ontwikkeling van de cassave- en de cocosindustrie waaraan Suriname participeert.

error: Kopiëren mag niet!