Een waardevolle les!

In mei 2005 kocht ik in de Keukenhof (lentepark in de sierteelt in Nederland) een bloeiende Hippeastrumplant, beter bekend als Amaryllis (de bloemen vertonen gelijkenis met de lelie). In Suriname aangekomen heb ik deze geplant, verzorgd, maar daarna kwamen er nooit meer bloemen, niet in de pot, niet in de grond.
Een paar maanden terug haalde ik de bol uit de grond, een plek waar ik zoveel soorten groenten had geplant en geoogst, zette het naast dit “plantenbed”(op de grond) en vergat het.
Intussen had ik op dat bed ook bloemkool geplant. En wat zag ik twee weken terug, tijdens het schoonmaken naast deze bloemkool die nog niet kropt? Een steel met daaraan vier prachtige amaryllis! Na 12 jaar! Bekijk de foto en zie de bloemen, en bol (op de grond en niet erin), waaruit ook een kleine amaryllisplant te voorschijn komt (rechtsonder).
Onze Schepper en Hemelse Vader, heeft mij prachtige bloemen laten zien en tegelijk weer een bijzondere les geleerd:
– Hij gooit niets weg; wat wij niet zien, ziet Hij in Zijn almacht.
– geduld is een schone zaak;
– stimulans van goed gezelschap is belangrijk, zodanig dat de ander in zijn waarde wordt gelaten;
– hoop doet leven;
– …. en nog veel meer (u kunt zelf nagaan wat u eruit kunt/wilt halen), maar bovenal heeft Hij mij geleerd dat alles zijn tijd heeft.
Opvallend voor mij was dat de bloemen kwamen aan de vooravond van Rosj haSjanah (betekent hoofd van het jaar), het Joodse nieuwe jaar 5778. Nog in de vreugde van deze “gift” (de bloemen) en de les kwam een paar dagen terug in mij op dat een nieuw schooljaar begint op maandag 2 oktober 2017. Nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe hoop. In het bijzonder voor onze kinderen die we heel gemakkelijk de toekomst, het volk van morgen noemen. Maar hoe vaak vergeten we om hen vandaag te geven?
Ouders: de kinderen zijn ons geleend om groot te brengen tot stabiele volwassenen en wij zijn in de eerste plaats voor hen verantwoordelijk. Neem uw plaats in.
Leerkrachten: de kinderen worden u toevertrouwd. Omarm hen in liefde en geduld. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn; ze kunnen u soms tot het uiterste drijven. Dank alvast voor uw begrip.
Overige volwassenen: wij kunnen niet aan de kantlijn staan en kritiek leveren, maar moeten ondersteunen.
Leerlingen/studenten: je krijgt de kans om onderwijs te volgen, wat vele kinderen, andere kinderen niet kunnen. Als je je vanaf het begin inzet, zal het lukken. Schaam je niet om te vragen als je iets niet begrijpt.
Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en team, vakbeweging, bus- en boothouders, kortom alle personen en instanties die met het onderwijs te maken hebben: laten wij de kinderen weer de plek geven die Jezus de Christus hen gaf en nog steeds geeft: het middelpunt. De mensen probeerden ook kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen Zijn leerlingen dat zagen, wilden ze hen tegenhouden. Maar Jezus riep de kinderen juist bij zich. Hij omarmde hen en zegende hen. (uit Lucas 18).
De kinderen hebben er niets aan als wij van wie zij afhankelijk zijn, ruzie maken. Integendeel: zij worden het kind van de rekening en wat voor voorbeeld geven wij? Daarnaast: woorden hebben scheppingskracht: ze kunnen pijn doen, maar ze kunnen vooral helen. Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. (Spreuken 18:21).
Elk kind is anders, ontwikkelt zich anders en heeft liefde en aandacht nodig. Overal in het ons land zouden alle kinderen dezelfde kwaliteit onderwijs moeten genieten. Laten wij ook hieraan werken. Want wat wij hen aandoen, zullen zij de samenleving aandoen.
Tot slot: Iedereen is waardevol, ook u, ook jij! Al denkt u/denk jij er anders over of merken sommigen het misschien (nog) niet.
Laten wij elkaar blijven bemoedigen, geduld hebben met onszelf en met anderen, zoals de Schepper geduldig met ons is.
De landman ploegt de voren en zaait met zorg zijn land,
maar d’ oogst van topzwaar koren rust in des Heren hand.
Zijn liefde zendt ons regen, geeft dauw en zonnegloed,
en komt ons vriendelijk tegen, met vreugd’ en overvloed.
Bid en werk en de Eigenaar van de schepping (wij zijn slechts de managers) zal ons geven wat ons deel is, op Zijn tijd!
Een liefdevol, groeizaam en vruchtbaar schooljaar 2017-2018 toegewenst!
Anne-Marie Sanches

error: Kopiëren mag niet!