Peneux op zoek naar iemand die op hoger niveau kan functioneren bij Cultuur

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft nog geen besluit genomen rond de invulling van de post van de directeur Cultuur. De bewindsman kijkt nog uit naar enkele voordrachten. Uiteindelijk zal in overleg met de regering een selectie moeten komen. “Voor mij moet het gewoon iemand zijn die een cultuurkenner is. Het moet iemand zijn die voor mij de link tussen cultuur en educatie vlot tot uitdrukking kan brengen”, stelt de minister.
Stanley Sidoel, die bijkans 10 jaren leiding heeft gegeven aan het directoraat, werd van de week door de minister bedankt. Het is niet duidelijk waarom Sidoel bedankt is. De minister is echter wel helder over het feit dat hij op zoek is naar iemand die op een hoger niveau zou kunnen functioneren. “Sidoel heeft in 10 jaren zeker een aantal zaken gerealiseerd op het gebied van cultuur. Op dit moment is het echter belangrijk dat voor de nieuwe inzichten die komen op het cultuurbeleid, in samenhang met de buitenlandse organisaties, een aantal projecten gerealiseerd kunnen worden. Sidoel heeft zijn traject tot nu toe fantastisch verricht. Nu willen wij op een andere level (internationaal) andere projecten realiseren”, aldus de minister.
Als directeur van Cultuur is Stanley Sidoel bij haast elke culturele aangelegenheid te zien geweest. Dagblad Suriname had bij het ten perse gaan van de krant nog geen reactie van Sidoel kunnen krijgen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!