Samsoedin: “Ik denk niet dat wij weer zullen verlengen”

De zandafgravingen te Braamspunt, die een heikel punt vormen voor milieuactivisten in Suriname, hebben bij de aanvang voor heel wat beroering gezorgd binnen de samenleving. Ook het parlement kwam in beweging na alle turbulente reacties vanuit de samenleving. De toestemming om zelfs aan Braamspunt, zijnde een legplaats voor zeeschildpadden, te mogen gaan, was vooral voor de milieuactivisten een totaal onbegrijpelijk onderdeel van het geheel.
Een van de instanties die ook bij kwam kijken in het proces van het verstrekken van toestemming om te Braamspunt te graven, was het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Boshebeer (RGB). Minister Roline Samsoedin werd in een eerder interview met Dagblad Suriname gevraagd naar de rol van RGB in dit geheel. “Er is behoorlijk onderzoek aan vooraf gegaan”, zegt de minister. Zij wenste echter geen oordeel te vellen over zaken die voor haar hebben plaatsgehad. “Ik heb dit met mijn collega (NH, red.) besproken. Wij bekijken de ontwikkelingen”, stelt de bewindsvrouw. De concessie is volgens Samsoedin voor haar aantreden uitgegeven. Zij wijst er echter op dat de contracten met de zandafgravers binnenkort aflopen. “Ik denk niet dat wij weer zullen verlengen. Het ligt althans niet in de bedoeling”, stelt de minister. RGB kijkt momenteel uit naar alternatieven voor schelpen als materiaal dat in de bouwsector gebruikt kan worden.
Het actiecomité ‘Bescherm de zeeschildpadden en stop zandafgravingen Braamspunt’ wenst echter dat ondanks er al genoeg kwaad is geschied, de zandafgraving onmiddellijk wordt stopgezet. Er is ook hulp ingeroepen bij de procureur-generaal om alvast te kijken naar concessionarissen, die zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. Verder kijkt men ook met alle belangstelling uit naar acties, die de president zal ondernemen inzake een petitie die namens bezorgde burgers op 9 mei voor hem werd gedeponeerd bij zijn kabinet.
Een jaar geleden heeft de huidige minister van Natuurlijke Hulpbronnen op aandringen van milieuorganisaties de zandafgravingen laten stopzetten, omdat hierbij vele nesten van de zeeschildpadden werden afgegraven en de dieren werden verstoord bij het leggen. Hoe het zover heeft kunnen komen dat dit soort praktijken weer zijn toegelaten, wordt volgens critici alleen gezocht in persoonlijke belangen bij loyalisten van de regering.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!