Vals nationalisme brengt ons geen stap voorwaarts (deel 1)

Dank zij de vrije pers kunnen wij ook onze mening (reactie) geven over zaken die in de nationale pers gepubliceerd zijn. Onlangs las ik in de pers dat de mediacommissie van de VHP een open brief gestuurd heeft, gericht aan de minister van Volksgezondheid m.b.t. tot de huidige situatie in de volksgezondheid. Ik heb via de radio de reactie van de minister van Volksgezondheid gehoord. In essentie staat de minister van Volksgezondheid niet afwijzend als anderen het Ministerie van Volksgezondheid willen ondersteunen via Nederland. Op vrijdag 12 mei geeft de coördinator Medische Zaken SZF, de heer drs. H. Hasrat (arts), een reactie op het schrijven van de VHP-mediacommissie m.b.t. de Volksgezondheid in Suriname. Ik heb het artikel van de VHP en ook de reactie van de coördinator Medische Zaken SZF naast elkaar geplaatst. In zijn reactie gaat Hasrat niet dieper in op de gezondheidzorg, maar bezigt termen welke men niet verwacht van een man met een academische graad. Hij gebruikt termen als neokoloniale denken; het duveltje uit de oranje doos; diaspora stromannen; uw onverzadigde oranje hersenen etc. Deze medicus (coördinator) heeft een gelegenheid aangegrepen om de Oranje Partij links en rechts klappen uit te delen. Als of dat niet voldoende is daagt hij de heren van de Oranje Partij uit voor een debat over de medische zorg. Gelukkig heeft de VHP-parlementariër, de medicus D.Sharman, op een zeer beschaafde en correcte manier de heer Hasrat van repliek gediend. Ik zal niet verder ingaan over deze materie, maar in dit artikel zal ik slechts de termen diaspora en neokoloniaal denken nader belichten.
De VHP wil een goede band met Nederland
De VHP is een grote voorstander voor een goede band en een goede samenwerking met Nederland, maar in het bijzonder met de Surinamers (± 360.000 Surinamers wonen in Nederland) in Nederland die nog binding hebben met het moederland Suriname. Mijn voorzitter Jagernath Lachmon ( wijlen ) werd door de toenmalige politieke opponenten “Jack van Oranje “genoemd. Wij hebben altijd een goede historische, culturele, educatieve en familie band met Nederland onderhouden. De Rooms-Katholieken, de Broedergemeenten en andere religieuze organisaties hebben overal in Suriname scholen en ziekenhuizen gebouwd. Ik geef slechts enkele voorbeelden; de St.Claraschool (R.K, 1895) en Spangenbergschool (EBG; 1905); deze scholen draaien nog op volle toeren in Nickerie. Op het medische vlak hebben de Katholieken in 1916 het St.Vincentius Ziekenhuis gebouwd voor de Surinamers die medische hulp nodige hadden. De bakra’s hebben dit Ziekenhuis gebouwd. In 1961 werd het Protestantse Diaconessenhuis gebouwd. Deze twee ziekenhuizen draaien op volle toeren en beschikken over heel goede medische specialisten. De Koloniale machthebbers hebben in 1882 de Geneeskundige School opgericht in Suriname (135 jaar terug) waar mensen opgeleid konden worden tot geneesheren. Wat een grote bijdrage van de koloniale machthebbers (de bakra’s) op het medische vlak in Suriname. De geneeskundige school is in 1969 in de Medische Faculteit opgegaan. Vanaf 1882 tot en met 13 oktober 1969 had de geneeskundige School 298 geneesheren afgeleverd. Wat een eer voor Suriname.
De ondersteuning via familie en vrienden
De Surinamers die naar Nederland met vakantie gaan, blijven niet in hotels (zij kunnen het niet betalen), maar logeren bij familieleden en vrienden. Het middelbaar- en hoger onderwijs is een weerspiegeling van het onderwijs in Nederland (vooral in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie etc.). Nederland is altijd bereid geweest om ons te helpen met het opleiden van medische specialisten in diverse ziekenhuizen in Nederland. De oud-militairen zijn in september 2016 bij de Nederlandse ambassade in Suriname geweest voor een ondersteuning van Euro 20.000,00. Deze militairen willen een boek uitgeven. Met ondersteuning van Nederlandse cardiochirurgen Khargie en Oemrawsingh vinden er hartoperaties in Suriname plaats. Onlangs hebben wij Nederlandse kinder- en vaatchirurgen in Suriname gehad om onze specialisten de nodige ondersteuning te geven.
Denigrerende opmerking als diaspora stromannen van de Oranje partij
Ik ken de betekenis van alle Nederlandse woorden niet, maar ik maak regelmatig gebruik van het Nederlandse woordenboek als ik iets correct wil verwoorden. Het woord stroman betekent volgens het Nederlandse woordenboek: “ pop van stro, vogelverschrikker” en de tweede betekenis van stroman is: ”iemand die slechts zijn naam leent voor een zaak en er voor de schijn in betrokken is”. Terwijl vrienden en familieleden zich volledig inzetten om hun familieleden in Suriname te ondersteunen, wordt door een ervaren medicus denigrerende opmerkingen gemaakt. Deze paarse medicus gedraagt zich als een propagandist van de Paarse partij. Ik kan niks eraan doen als de Paarse fanatici problemen hebben met Nederland. Begrijpelijk, hun politieke guru is in Nederland veroordeeld. Men kan alles verdoezelen, maar de geschiedenis kunnen wij niet uitwissen. De historicus G.de Jong schrijft het volgende in zijn boek: “Kind, school en geschiedenis”: “De wereld van thans blijkt met talloze draden verbonden met wat in het verleden gebeurde. Door dit alles wordt de eigen situatie beter verstaan en allerlei leugenachtige propaganda of versluierd gepraat zal spoedig doorzien worden “.
Diaspora kapitaal in Viëtnam
In het ochtendblad De Ware Tijd van dinsdag 9 mei 2017 (pagina B5) is een artikel verschenen met als titel “Viëtnam bloeit door het geld van migranten”. Ik citeer uit dit artikel het volgende: “Viëtnamezen in het buitenland sturen jaarlijks miljarden Euro terug naar het moederland. In 2015 was het ruim 15 miljard Euro die deze migranten naar het moederland gestuurd hebben. Ruim 4 miljoen Viëtnamezen wonen buiten Viëtnam. Daardoor groeit de Viëtnamese economie sterk. De geldzendingen zijn gelijk aan 4 ½ procent van Viëtnamese Bruto Nationaal Product. Ongeveer 70% van de geldzendingen stromen door naar productie en handel”. Met dit voorbeeld wil ik duidelijk maken dat de VHP een mondiale kijk heeft op het wereldgebeuren. In plaats van dat wij onze diasporavrienden koesteren en hen met respect behandelen en hen met openarmen in Suriname ontvangen, worden zij uitgemaakt voor diaspora stromannen. Zolang deze Paarse politici, propagandisten en de achterban hun houding niet veranderen en zich niet als mondiale burgers opstellen, zullen zij in de vicieuze cirkel van de armoede blijven ronddraaien. Met vals nationalisme gaat men geen stap voorwaarts maken. De VHP wordt opgeroepen om met alle diasporavrienden, op alle fronten een goede band te onderhouden.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!