Ondernemer, SBB’er en douanier weerspreken smokkel bij houtexport

In de woensdageditie van 17 mei in Dagblad Suriname verscheen een artikel over mogelijk houtsmokkel vanuit mast 16 van de Afobakaweg. Volgens de Paranam Wood Traders NV zou er geen sprake zijn van houtsmokkel langs de Afobakaweg ter hoogte van mast 16. Volgens Shyam Marhe, directeur van de onderneming, wordt alles volgens de vastgestelde regels en procedures gedaan. De procedure bij houtexport is volgens het bedrijf juist heel scherp opgesteld om onregelmatigheden te voorkomen. Van het hout dat zal worden ingeladen, wordt vooraf een vergunning opgemaakt bij de SBB. Op basis hiervan wordt de exportbelasting berekend door de douane. Alvorens tot laden mag worden overgegaan, dienen alle belastingen betaald te worden aan de Staat. Tijdens het inladen is zowel een inspecteur van de douane als de SBB verplicht aanwezig. Dit wordt ook bevestigd door Dara Leeuwis, die namens de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), getuige is geweest van de operaties van Paranam Wood Traders NV te mast 16. Zij heeft eerder ook met twee douaniers controlewerkzaamheden helpen uitvoeren. “Zonder toezicht van de autoriteiten mag er niet geladen worden”, stelt douanier Sharwi Debidien tegenover de krant.
Debidien geeft aan dat hij de afgelopen week (4 dagen) ter plekke was om erop toe te zien dat zaken richtig verliepen. De controleurs inspecteren dat er conform de vergunningsvoorwaarden wordt ingeladen. Na deze inspectie worden de containers door de douanier van een verzegeling voorzien. Eerder werd gesteld dat de transportwagens niet stoppen bij SBB-posten voor controle.
Volgens Nishal Koendanlal die de operaties in het veld coördineert, zou dit in beginsel ook verboden zijn, aangezien de containers verzegeld zijn. De verzegeling mag niet meer worden opengebroken, juist om te voorkomen dat er achteraf zaken worden bijgezet. Trucks dienen direct naar de haven te gaan en niet meer te stoppen bij SBB-posten. Deze manier van transporteren middels containers is heel veilig, daar de blokken niet van de truck kunnen vallen. Dit werd ook al benadrukt door minister Roline Samsoedin van ROGB. Volgens Koendanlal zou het totaal onlogisch zijn dat er praktijken als smokkel worden begaan door dit bedrijf zeker gezien het bedrijf haar hout richting landen als China en India verscheept met een aantal controlemomenten van lading tot verscheping.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!