Politiebond geeft regering meer ruimte

Revelino Eijk
Revelino Eijk
Verdaagde alv van woensdag 17 mei uitgesteld

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft maandag 16 mei, zoals eerder was afgesproken, een onderhoud gehad met de minister van Justitie en Politie, Eugene van der San. De minister was persoonlijk aanwezig op de laatste algemene ledenvergadering (alv) van de SPB op dinsdag 9 mei. In diezelfde week werd een afspraak gemaakt dat het bestuur gisteren bij de minister moest zijn voor een gesprek. Zoals bekend hebben de leden het vertrouwen in de korpsleiding opgezegd. Woordvoerder van de SPB, Revelino Eijk, geeft aan Dagblad Suriname te kennen dat de verdaagde algemene ledenvergadering, die voor dinsdag 16 mei was gepland, zou worden voortgezet op woensdag 17 mei. Eijk benadrukte dat het bestuur niet alleen praat over de korpschef Agnes Daniel, maar over het vervangen van de complete korpsleiding. Deze motie is behandeld op de afgelopen alv, maar het is nog niet in stemming gebracht.
Eijk zegt dat de regering en met name het ministerie van Juspol een mediation team zal instellen om de zaken die de SPB heeft aangehaald in het schrijven naar de president, waarbij het vertrouwen in de korpsleiding is opgezegd, te onderzoeken en daarvan verslag te doen aan de minister. Aan de hand van dat resultaat zal de regering een besluit nemen. Afgesproken is dat dit proces hooguit 2 weken mag duren. Dit mediation team zal uit 3 externe deskundigen bestaan en wordt woensdag 17 mei reeds ingesteld. Uiterlijk woensdag 31 mei moet dit team verslag doen aan de regering. Eijk zegt dat uit financiële overwegingen de bond het niet nodig acht om op woensdag 17 mei de verdaagde vergadering te hervatten om daarna, nadat het mediation-verslag is gedaan, wederom een alv te beleggen. “U begrijpt dat dit bestuur zo zuinig mogelijk wil omgaan met de financiële middelen van de bond. Het is dus om die reden dat de vergadering van woensdag 17 mei is verschoven naar een nader te bepalen datum.”
Eijk benadrukte dat het bestuur geen concessies heeft gedaan en het standpunt betreffende vervanging van de korpsleiding recht overeind staat. Evenwel geeft de SPB de regering de ruimte om een objectief en gericht besluit te nemen.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!