Sleur: “Men denkt dat wij moe zijn”

Eind februari 2017 is een delegatie van De Nationale Assemblee richting Braamspunt geweest om zelf getuige te zijn van de zandafgravingen aldaar. Erlan Sleur van de Stichting ProBios vindt het wel jammer dat er sinds toen nog steeds geen conclusie is getrokken met betrekking tot de effecten van de zandafgravingen. Uiteindelijk moesten de bewoners van Weg naar Zee, vergezeld met enkele ‘belanghebbenden’, een petitie richten aan de president van de Republiek Suriname. “Wij hebben wel een duidelijke afwijzing gezien in DNA van zowel oppositie als coalitie. Het bevreemdt mij uiteraard dat er niets meer gezegd wordt hierover. Men denkt dat wij moe zijn. Dat zijn wij zeker niet. Wij gaan door met onze bewustwordingscampagne”, stelt Sleur. Hij hoopt dat minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen inderdaad zijn afspraken nakomt, door alvast vergunningen in te trekken van zandgravers, die in de nacht langs het strand opereren.
Over afgravingen in de avonduren werd Daniëlla Veira (directeur Bureau Nationale Veiligheid) bij ontvangst van de petitie namens de president ook op de hoogte gesteld. Die verzocht Sleur op haar beurt om dit deel schriftelijk vast te leggen en aan te bieden. Sleur gaf vervolgens aan dit zeker te zullen doen. Echter had hij wel verwacht dat in zulke gevallen direct acties worden ondernomen, zeker gezien de autoriteiten menen de operaties van de zandgravers op de voet te volgen. De bewoners van Weg naar Zee hebben aan de andere kant in ieder geval al gevraagd naar onmiddellijke stopzettingen van de afgravingen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!