Nationale Grenscommissie weer actief

De president van de Republiek Suriname heeft onlangs toestemming gegeven aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, om de Nationale Grenscommissie te heractiveren. Vrjdag vond op het presidentieel paleis de installatie plaats van deze commissie. De Commissie heeft als mandaat meegekregen het proces van delimitatie van de maritieme grens met Frankrijk/Frans-Guyana af te ronden en daarnaast de hervatting van de besprekingen met Guyana betreffende het grensdispuut in het Zuidwesten. Daarbij is essentieel, het finaliseren van het proces van analyse van de desbetreffende historische documenten. Op basis daarvan zal dienen te worden gerapporteerd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Tevens zal op basis van het bereikte resultaat de minister van Buitenlandse Zaken geadviseerd dienen te worden over de volgende stappen in het proces van grensonderhandelingen. De commissie moet ook voorbereidingen treffen, die moeten leiden tot de oplossing van het grensdispuut in het zuidoosten met Frankrijk/Frans-Guyana en het treffen van de nodige voorbereidingen in het kader van de uitbreiding van het Continentaal Plateau van 345 naar 350 zeemijlen. In samenwerking met Miglis moeten de coördinaten van de grenzen van de Republiek Suriname worden geformaliseerd, opdat deze kunnen warden gedeponeerd bij de Verenigde Naties.
De commissie staat onder voorzitterschap van John Harold Kolader, ambassadeur in Algemene Dienst, ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder bestaat de commissie uit Renushka Mahabier, , waarnemend-hoofd Geologische Mijnbouwkundige Dienst (ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen), Luitenant. kolonel John Antonius van het ministerie van Defensie, Michel Amafo, directeur Maritieme Autoriteit Suriname en Elizabeth Bradley van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die de functie van secretaris zal bekleden. Verder ook zitten ook aan Wently Ellis en Shirley Ronodikromo, beiden van het ministerie van ministerie van Buitenlandse Zaken. Berniece Mahabier, Nielkamal Kalpoe, Eric Jagdew en Marita Wijnerman zijn de overige leden.
Bij de installatie stelde president Bouterse dat de regering het belangrijk vindt dat het werk van de vorige Grenscommissie wordt gecontinueerd en heeft daarom besloten dat de integrale Nationale Grenscommissie wordt ingesteld. De leiding is wederom bij ambassadeur Kolader. De eerdere verdiensten van de Grenscommissie zijn onder andere gebleken bij de voorbereiding ter indiening van de Wet Maritieme Zones, die in maart 2017 is aangenomen door De Nationale Assemblee. Voorts kan genoemd worden de oplevering van een evaluatierapport, dat ons een helder overzicht geeft van de status quo van onze landsgrenzen.
De Nationale Grenscommissie krijgt als belangrijkste taak mee de landsgrenzen vast te stellen en internationaal te positioneren, rekening houdend met internationale verdragen door ons land geratificeerd en de overeengekomen bilaterale afspraken met onze grenslanden.

error: Kopiëren mag niet!