Onderwijsstaking blijft gehandhaafd

Frontfoto 2De herwaarderingskwestie is wederom uit de hand gelopen, waardoor de leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) de onderwijsstaking niet zullen opheffen totdat de nieuwe loonreeksen een feit worden. De brief die vakbondsleider Wilgo Valies maandag heeft verstuurd naar de regering, met het verzoek om het onderhoud voort te zetten, is onbeantwoord gebleven. Wat vooral kwaad bloed heeft gezet bij de leraren is dat de overheid intussen met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) om de tafel heeft gezeten. De leden van de BvL/ALS zijn vandaag wederom opgeroepen om zich om 08:00 uur in Stichting Mata Gauri aan te melden.
Tijdens de alv van dinsdag heeft Valies de leden drie voorstellen aangeboden om uit de ontstane situatie te geraken. Het eerste voorstel hield in om tot 10:00 uur de werkzaamheden te verrichten. Bij het tweede voorstel hadden de leden de optie om de staking op te schorten in afwachting op de uitvoering van de nieuwe belofte (eind mei herwaardering). Het derde voorstel betreft de staking geheel voort te zetten, totdat de feitelijke uitvoering van de gemaakte afspraken ten aanzien van de herwaardering heeft plaatsgevonden. De leden hebben zonder aarzeling massaal gekozen voor het derde voorstel.
“Er is geen enkele reactie binnengekomen vanuit de regering. Van de pers hebben wij vernomen dat zij met Fols hebben onderhandeld, waaruit besloten is dat de volledige herwaardering per eind mei wordt uitgevoerd. Terwijl de BvL/ALS in actie is, kiest de regering ervoor om met de Fols in conclaaf te gaan en weer beslissingen te nemen voor alle leraren! Dit is een duidelijk signaal van geen respect hebben voor de leraren van de BvL/ALS. De leden zijn zeer verontwaardigd over de opstelling van de regering. Daarom hebben wij het besluit genomen om in actie te blijven totdat de overheid op een geciviliseerde wijze terugkoppelt met ons! Wij gaan tot het uiterste!” Dit zei Valies dinsdag op de persconferentie.
De regering kan het besluit van de BvL/ALS, om binnen een week de herwaardering te realiseren, eveneens niet bevatten. De vicepresident (vp), Ashwin Adhin, vindt dit volstrekt onrealistisch. “De vp heeft een aantal ongenuanceerde uitspraken gedaan en dit geeft al aan hoe onervaren hij is. Het is een proces, hij zal nog veel moeten leren om op een correcte manier om te gaan met werkers.” Valies vindt dat de situatie waarin de leraren thans terecht zijn gekomen, voor een belangrijk deel te wijten is aan de regering.
Volgens Valies zullen de leraren, die zich inmiddels bij de BvL/ALS hebben aangesloten, niet terugkeren naar de Fols. “De leider van de Fols is voor hen een gepasseerd station; Fols heeft op geen enkele wijze strijd geleverd en de leraren zijn daarover zeer ontstemd. De regering kan niet voor de leraren bepalen voor welke organisatie zij moeten kiezen. De leraar bepaalt dat en de regering moet dit respecteren!”
KSR

error: Kopiëren mag niet!