Alv politiebond op 16 mei voortgezet

2 Alv Politiebond op 16 mei voortgezetNiet aangesloten lid mocht alv niet bijwonen

De Surinaamse Politiebond (SPB), onder leiding van Raoul Hellings, heeft dinsdag kort na een algemene ledenvergadering (alv) een persconferentie belegd op de Politie Academie. Hierbij heeft de bond medegedeeld dat formeel een brief aan de minister van Justitie en Politie, Eugene van der San, zal worden gericht. De bond heeft de minister als het ware overgeslagen en de president aangeschreven om de korpsleiding te vervangen, omdat men het vertrouwen in de korpsleiding heeft opgezegd.
Tijdens de alv was de minister persoonlijk aanwezig. Hij had voor de alv toestemming gevraagd om de ledenvergadering bij te wonen. Een politieambtenaar die niet is aangesloten bij de SPB, wilde de vergadering ook bijwonen. Hem werd gevraagd om de plaats te verlaten, daar hij geen lid van de bond is.
Op de alv heeft de bond aan zijn leden voorgehouden dat men het vertrouwen in de korpsleiding heeft opgezegd en dat de president is gevraagd om vervanging. Ook werd het wensenpakket belicht door de bond. De leden hebben positief gereageerd en de ordelijke alv is verdaagd. Op 16 mei wordt de vergadering voortgezet. De bond zal bij deze de leden informeren wat er uit de bus is gekomen met betrekking tot hun standpunt. De minister is niet inhoudelijk ingegaan op de vervanging. Hij gaf aan dat hij het standpunt van de bond wel begrijpt.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!