Vicepresident tijdens installatie: ‘NJP is een lobbyinstelling’

Vicepresident Ashwin Adhin samen met de 29 nieuwe NJP’ers (foto: Regillio Derby)
Vicepresident Ashwin Adhin samen met de 29 nieuwe NJP’ers (foto: Regillio Derby)
“Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) heeft bewezen dat het neerkomt op een lobbyinstelling. Met de installatie van de jeugdparlementariërs en de jeugddistrictsraadsleden wordt er ruimte gegeven aan de uitoefening van de stem van de jeugd die op deze manier wordt erkend.” Dit zei vicepresident (vp) Ashwin Adhin tijdens de inauguratie van de 29 nieuwe jeugdparlementariërs alsook de 59 jeugddistrictsraadsleden van het NJP, die op 6 mei heeft plaatsgevonden in de Congreshal. De beëdiging geschiedde door de vp. Diverse hoogwaardigheidsbekleders waren in dit kader aanwezig, waaronder de minister van Sport en Jeugdzaken, de first lady, scheidende jeugdparlementariërs, de ondervoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), parlementsleden, vertegenwoordigers van het korps diplomatiek, districtscommissarissen, leden van de kies- en organisatiecommissie van het NJP, jeugdambassadeurs en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties.
De vp gaf tijdens zijn toespraak te kennen dat de formalisatie van de participatie van de jongeren op bestuurlijk niveau een noodzaak is die de regering erkent. “Uitgaande van het Kinderrechtenverdrag en onze grondwet is uitgewerkt het nationaal wettelijk kader thans het Nationaal Jeugd Instituut, waarbij inspraakmogelijkheden zijn vastgelegd en gegarandeerd voor onze Surinaamse jongeren. De jeugd is vandaag de dag het meest prominent aanwezig binnen onze samenleving.” Daarom is de participatie van de jeugd essentieel. Volgens Adhin is de belangrijkste doelstelling van dit jeugdbeleid de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jeugd en het gevoel van dienstbaarheid voor de samenleving. “Er zijn enorme uitdagingen, maar ook risico’s waar zij het hoofd moeten bieden.” Naar zeggen van de vp is hierdoor zowel de begeleiding als de bescherming onmisbaar voor de participanten van het NJP, die zich binnen een complexe samenleving bevinden.
Minister Joan Dogojo die zelf ook jeugdparlementariër is geweest, zei tijdens haar toespraak dat de bijdrage van de participanten van het NJP moeten leiden tot bewustwording van jongeren over hun rechten en plichten. “Spoor elkaar aan en ga samen serieus na hoe jullie met het oog op de toekomst een structurele bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de eenheid onder het volk.” Dogojo beklemtoont dat het niet de bedoeling is dat de jeugdparlementariërs selectief omgaan bij het behartigen van de belangen van de jongeren. “Je bent een voorvechter van jongereninspraak van alle jongeren in Suriname.” De minister haalde een gebeurtenis aan dat zij als onbaatzuchtig typeerde. Eén van de nieuwe jeugdparlementariërs had een bezoek gebracht aan de directeur van Sport en Jeugdzaken om het hoge kostenplaatje, dat gemoeid gaat bij de installatie, te bespreken. “Die vroeg waarom er zoveel geld besteed moest worden aan de kleding van de nieuwe leden. Deze onbaatzuchtige attitude is wat we nodig hebben om ons geliefd Suriname tot grotere hoogten te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat deze generatie daadwerkelijk een bijzondere rol zal vervullen in de samenleving.”
KSR

error: Kopiëren mag niet!