“Regering zou zich moeten schamen om met een onderdrukkingswet ter tafel te komen”

Het vergunningsvraagstuk is een technisch politiek vraagstuk. Het recht om te demonstreren is verankerd in de Grondwet. Echter zijn er geen organieke wetten gemaakt waardoor dit recht is komen te zweven. Armand Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemersorganisatie (PWO), ziet dit recht als authentiek voor elke Surinamer. Het is een authentiek recht van de Surinamer om te protesteren en te demonstreren als die niet eens is met het beleid van welke regering dan ook. “Dat recht is niet bespreekbaar. Een van de belemmerende factoren voor de ontwikkeling van Suriname is dat wij een regering hebben die niet luistert. De regering gaat haar eigen weg op en voert ad hoc beleid. Grote groepen Surinamers, die aangeven dat de regering niet door moet gaan met dit beleid, worden genegeerd”, stelt Zunder.
Terwijl de regering welvaart en welzijn moet brengen voor het volk, wordt het volk juist verarmd. Deze issue moet niet alleen via de radio, tv of de krant bespreekbaar kunnen worden gesteld. Op straat komen om aan te tonen dat men niet eens is met de gang van zaken moet ook worden gerespecteerd. “Een artikel uit een wet van vóór de tweede wereldoorlog (dus de koloniale tijd), in deze moderne tijd naar voren brengen als argument, is een schoon voorbeeld voor onbehoorlijk bestuur. De regering zou zich moeten schamen om met de politieverordening (een onderdrukkingswet) in 2017 ter tafel te komen”, aldus Zunder. De vakbeweging is in beraad over dit specifiek punt. Het standpunt van de vakbeweging is nog niet bekend. Het lag in de bedoeling dat er een kort geding zou worden aangespannen tegen de staat. Ook daarvan is er nog geen spoor te zien.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!