Gepensioneerde ambtenaren hebben ook recht op koopkrachtversterking

Er bestaat nog steeds onduidelijkheid als gepensioneerde ambtenaren ook in aanmerking zullen komen voor de verhoging van pensioengelden na de toekenning van de toelagen door de overheid aan de ambtenaren. De ambtenaren hebben een koopkrachtversterking gekregen van SRD 375. Het was SRD 100 en dat wil zeggen dat men dus SRD 275 erbij heeft gekregen. “Als gepensioneerde ambtenaren hebben wij SRD 100 gekregen. Dat betekent dat wij ook nog die SRD 275 moeten krijgen”, zegt Renate Wouden voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO). “Wat ik echter verneem via de media is dat er door vertegenwoordigers van de CLO gezegd wordt dat aan de hand van een artikel van het staatbesluit, de gepensioneerden geen recht hebben op een koopkrachtversterking, omdat het een toelage betreft. Er is onder andere gezegd dat in het staatbesluit zou staan dat slechts bij een loonsverhoging de gepensioneerden dus in aanmerking komen voor koopkrachtversterking.” Volgens Wouden staat er in het staatsbesluit dat onder welvaart de vaste pensioenuitkering wordt verstaan. Het is een uitkering aan pensioengerechtigden die gekoppeld is aan de ambtenarenbezoldigingsreeksen, met dien verstaande dat bij elke bezoldigingsverhoging, al dan niet met een algemeen karakter, aan ambtenaren en met hen gelijkgestelden de uitkering overeenkomstig wordt aangepast. “Dus wat verstaat men daaronder. Daaronder verstaan wij dat die toelage die is verstrekt ook daaronder valt. Maar men blijft het geheel koppelen aan die ambtenarenbezoldigingsreeksen en omdat het geen loonsverhoging is, zegt de CLO dat de gepensioneerde ambtenaren geen recht op hebben.” Wouden is van mening dat de CLO geen rekening mee houdt dat de gepensioneerde ambtenaren het moeilijker hebben dan de ambtenaren die in actieve dienst zijn, omdat zij namelijk een lager inkomen hebben en ze zijn niet in staat een bijbaan te hebben. De economische situatie is niet alleen voor de ambtenaren een probleem, maar is een nog groter probleem voor de gepensioneerden. “Waarom moet het zo zijn dat wij niet in aanmerking kunnen komen voor een koopkrachtversterking? We moeten echter realistisch zijn. Al zou het niet in het staatsbesluit staan dat wij recht hebben op de koopkrachtversterking, is het zo dat wanneer men opkomt voor de werkende burgers, men ook moet opkomen voor de gepensioneerde burgers.”
Wouden zegt dat de BBGO geen probleem mee heeft dat de CLO zich niet inzet voor de gepensioneerde ambtenaren om de doodeenvoudige reden dat zij geen lid zijn van de CLO. “Wij zullen dus zelf naar de overheid stappen om te onderhandelen over dit stuk. Wij hebben tevens het volste vertrouwen in de minister van Financiën, omdat hij wel begrip zal hebben voor onze situatie vanwege het feit dat hij dit al heeft getoond in eerdere gesprekken die vorig jaar september zijn gevoerd rond de TWK. We hebben vervolgens ook een brief geconcipieerd en verstuurd aan de president van Suriname om ontvangen te worden om dit soort knelpunten voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen. Dat doen we namelijk op verzoek van onze leden die een motie hebben ingediend bij de laatste algemene ledenvergadering”, aldus BBGO-voorzitter Renate Wouden.

error: Kopiëren mag niet!