Om de 6 maanden update klapper SZF

Tijdens het bezoek bij Stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) de knelpunten besproken waarmee de gepensioneerden binnen overheidsdienst zitten. Dit betrof namelijk de betaling van medicijnen die soms niet voorkomen in de klapper. Soms komen ze wel voor, maar is de voorraad van SZF op en moet men betalen, omdat het de voorraad betreft van de apotheek zelf. Dat is voor de patiënt niet controleerbaar. “Volgens de directie van SZF vindt er om de 6 maanden een update plaats van de klapper”, zegt BBGO-voorzitter Renate Wouden. De artsen en specialisten worden daarover tijdig op de hoogte gesteld. Dus als een patiënt al een hele poos een medicijn kreeg van de behandelende arts, zou die arts om de 6 maanden moeten nagaan welke medicijnen niet meer voorkomen. Dat gebeurt niet en de artsen schrijven een recept voor die niet meer in de klapper voorkomt. Daar ligt een stukje miscommunicatie. “Eigenlijk zouden de artsen de klapper om de 6 maanden moeten bestuderen, voordat ze overgaan tot het schrijven van een recept”, zegt Wouden.
Het tweede probleem dat is besproken, is dat vanwege de tekorten ontstaan door late medicamententoevoer van SZF naar de apotheken, de apotheken genoodzaakt zijn hun medicijnen zelf in te kopen. Aan BBGO is gezegd dat men de medicijnen in dit geval kan halen bij de SZF Apotheek, omdat deze de medicijnen zeker beschikken. “Vindt je het niet in een apotheek, maar het komt wel in de klapper voor, ga je deze dan bij de apotheek van SZF halen”. Directeur Rick Kromodihardjo heeft de bond ook de garantie gegeven dat er genoeg medicijnen in voorraad zijn om deze groep tegemoet te komen.
Wachttijd voor medische hulpmiddelen
Met betrekking tot de medische hulpmiddelen begint het een ramp te worden bij senioren burgers die soms een jaar lang wachten om in aanmerking te komen voor een kunstknie. Er werd in dit kader gevraagd wat de criteria zijn om in aanmerking te komen. Er is in dit kader aangegeven dat SZF geen besluiten hierover neemt en slechts belast is met het uitbetalen van ruim 75% van de gemaakte kosten voor de medische hulpmiddelen. Besluiten rond de aankoop van deze middelen worden door de ziekenhuizen zelf uitgevoerd en de toewijzing vindt plaats door de behandelende specialist. Dat geldt ook voor lenzen. “SZF wist wel aan te geven dat er voldoende lenzen zijn”, zegt Wouden. De BBGO zal met betrekking tot de hulpstukken een gesprek hebben met de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) om meer duidelijkheid over de criteria te verkrijgen. “We denken dat de directer van AZP beter op de hoogte zal zijn van zaken dan de minister van Volksgezondheid, omdat deze dagelijks contact heeft met de specialisten. Verder is ons voorgehouden dat bezuinigingen misschien op een andere manier zullen plaatsvinden, maar niet op medicamenten die nodig zijn voor de gezondheid van de Surinaamse burger.”
Gepensioneerde ambtenaren betalen zelf voor premie
Senioren burgers hoeven namelijk geen ziekte kostenverzekering te betalen, omdat de staat dat voor hen betaalt. Leden van de BBGO echter die gepensioneerde ambtenaren zijn, moeten wel betalen. “Wij zullen dit zeker onder de aandacht brengen van de minister van Volksgezondheid, alsook de minister van Binnenlandse Zaken, want dit kan niet. Wij zouden ook vrijgesteld moeten zijn van het betalen van premie. We hebben namelijk een onderzoek onder onze leden gedaan en ruim 85% verdient tussen de SRD 0 en SRD 2.000. De BBGO zal zich dus ook inzetten dat de gepensioneerde ambtenaren hiervan worden vrijgesteld”, aldus de BBGO-voorzitter.

error: Kopiëren mag niet!