Geen Surinamers in de Tweede Kamer

Een analyse en observatie van de Nederlandse verkiezingen 2017

“Surinamers zijn zo goed geïntegreerd dat zij op alle niveaus meedoen in de Nederlandse samenleving. Surinamers zijn volgens sommigen te goed geïntegreerd. Marokkanen en Turken integreren niet zo goed, daarom krijgen ze meer aandacht. Ik heb het in Nederland gehad over waarom Surinaamse organisaties en groepen geen subsidie meer krijgen. Toen klonk het: ‘dat komt omdat de mensen geen problemen veroorzaken’. Volgens mij klopt dat wel. In Nederland krijg je subsidie als je als collectief problemen veroorzaakt”, aldus de socialist Van Bommel.
Geen Surinamers in de Tweede Kamer
Van Bommel zei geen advies te geven “maar misschien moeten de Surinamers wat problemen gaan veroorzaken om in aanmerking te komen voor subsidie en aandacht”. Er is onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat kandidaten, die opkomen voor groepen die problemen veroorzaken in de samenleving, meer kans maken om (hoger) op de lijst geplaatst te worden. Deze uitspraken werden gedaan tijdens de reguliere bijeenkomst van Kenniskring, die over het algemeen het karakter van een masterclass hebben. Dinsdag werden staatsrecht- en bestuursrechtgeleerde en D66 politicus Maurice Pahladsingh en oud-lid van de Tweede Kamer Harry van Bommel uitgenodigd om het te hebben over 25 jaar Nederlanders met een Surinaamse achtergrond in de Tweede Kamer.
Surinamers te goed geïntegreerd
Tijdens de laatstgehouden verkiezingen haalde geen enkele Suriname de kiesdeler. Wel stonden er 19 kandidaten op de lijst, verdeeld over 11 lijsten, maar onder aan de lijst, niet op verkiesbare plaatsen. De opkomst van de kiezers (80%) was de hoogste in 30 jaar. Dat bracht een kiesdeler (het aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels) op 70.000 met zich mee. Volgens Pahladsingh zou dat, als de Nederlandse kiezers van Surinaamse afkomst op elkaar hadden gestemd, goed zijn voor 4 zetels. Slechts om en bij 79.000 kiezers van Surinaamse origine brachten hun stem op elkaar uit. Kandidaat Sylvana Simons van Art.1 heeft de meeste stemmen (26.000) gehaald, maar lang niet genoeg voor een zetel.
Marokkanen en Turken nu aan de beurt
De mediawerker Noralie Beijer werd door Van Bommel geciteerd: “Toen ik als meisje van 12 jaar naar Nederland kwam, was ik als een zwarte korrel in een pan met witte rijst. In de jaren ’70 kwam de grote groep Surinamers en veranderde de setting. We studeerden en wij als meisjes waren geliefd, maar onze vrienden me grote afro kapsels werden op straat gefouilleerd.” Dat was toen, tegenwoordig worden de Surinamers beschouwd als de best geïntegreerde groep in Nederland. Vandaag zijn het de Marokkanen en de Turken die deze behandeling ondergaan. Van Bommel bracht zijn gehoor in herinnering dat gedurende die tijd ‘Surinamers weg’ tijdens straatprotesten werden gescandeerd. Anno 2017 zijn de Nederlanders van Surinaamse afkomst de best geïntegreerde. Nederlanders van Surinaamse afkomst of uit Suriname, in Nederland geboren en getogen zijn op alle plaatsen en posten in de samenleving te vinden, in de vermakelijkheidsindustrie, sport, cultuur, zij zijn schrijvers, chirurgen, advocaten, notarissen, maar zijn nu niet in de Tweede Kamer. Vanaf 1994 heeft minimaal 1 Kamerlid met een Surinaamse achtergrond in de Tweede Kamer gezeten.
Identiteit een container begrip
Met Van Bommel vinden meerdere personen dit jammer. “Ik vind het een terugval.” Het oud-lid van de Tweede Kamer is de mening toegedaan dat met Surinamers in de Tweede Kamer de diversiteit van de Nederlandse samenleving tot uitdrukking komt. Identiteit is een complex begrip. Van Bommel noemde het ‘een containerbegrip’, het heeft onder andere te maken met nationaliteit, cultuur, religie, taal en geschiedenis.
Surinaamse Nederlanders hebben niet op elkaar gestemd
Opgemerkt werd dat observatie ons leert dat Surinamers, anders dan bij de Turken en Marokkanen, niet massaal op elkaar hebben gestemd, waardoor zij de Kamer niet hebben gehaald. De Marokkanen zijn met 9 en de Turken met 7 zetels van de 150 plaatsen binnengekomen, omdat zij verenigd zijn in Denk een eigen partij. Als ze bij de grote, traditionele partijen betrokken waren, zou die uitkomst minder zijn, gezien de lage notering op de kiezerslijsten die Nederlanders met een buitenlandse achtergrond worden toebedeeld.
Surinamers onzichtbaar
In de afgelopen jaren is gebleken dat Kamerleden met een Surinaamse achtergrond vrijwel onzichtbaar zijn geweest bij bespreking van belangrijke politieke onderwerpen die de Surinaamse gemeenschap regarderen. Ook werd aangehaald dat de meeste Kamerleden met een Surinaamse achtergrond vrijwel onzichtbaar zijn geweest, mede vanwege de druk vanuit hun eigen partij om zich aan het partijprogramma te houden, waardoor de issues die Surinamers bezig houden onvoldoende of geen aandacht kregen. Het zou daarom kunnen zijn dat de uit Suriname afkomstige personen meer zien in autochtonen wanneer het gaat om hun belangen te behartigen en daarom niet op soortgenoten stemmen.
Nederland heeft zich een beetje meer in zichzelf gekeerd
De datum van 11 september heeft de wereld, ook Nederland, veranderd. Vanaf die dag worden mensen met een kleur anders bekeken in Nederland, trouwens in heel Europa. Het heeft niet alleen met Moslims te maken, het is ook kwestie van cultuur, etniciteit en identiteit. Van Bommel: “Nederland heeft zich een beetje meer in zichzelf gekeerd. Is het misschien daarom dat mensen van Surinaamse afkomst niet hoog op de lijst (op een verkiesbare) komen?”
HD

error: Kopiëren mag niet!