VSB zal ledenvergadering houden in mei

VSB zal ledenvergadering houden in meiDe Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft aangekondigd dat ze op korte termijn een algemene ledenvergadering zal houden over de economische crisis. In de afgelopen weken hebben zij derhalve diverse leden opgeroepen om het overleg met de regering niet ongeconditioneerd voort te zetten, maar ook om een scherper standpunt in te nemen voor wat betreft het huidig beleid, hetgeen desastreus voor hun is. De leden hebben onder meer gevraagd om betuigingen van onvrede over het beleid te ondersteunen, inclusief de door de vakbeweging gevoerde vreedzame protestmanifestatie.
Het is dus overduidelijk voor de VSB, dat het roer heel snel omgegooid moet worden, zodat leden weer een perspectief hebben op overleving en hun activiteiten niet stop hoeven te zetten. In dit kader is er afgelopen week nog intensief geparticipeerd aan consultaties met het Planbureau. Zulks om wederom aan te tonen, dat gemaakte afspraken daadwerkelijk nageleefd worden.
Het huidige bestuur van de VSB heeft op verschillende manieren invulling gegeven aan de vraag van haar leden om middels dialoog de overheid te overtuigen een juist beleid te voeren. Helaas heeft de VSB moeten constateren, dat afspraken, welke zij na overleg met de regering heeft gemaakt maar niet tot de gewenste resultaten leiden, onder meer door een kennelijk gebrek aan daadkracht of implementatievermogen. Er is ook geconstateerd, dat de gemaakte afspraak om de private sector, die het net als elke Surinamer ook al moeilijk heeft door sterk gestegen kosten, niet te verrassen met maatregelen, ook niet gehonoreerd is geworden door de regering en dat nog steeds niet corrigerend is opgetreden.
De onvrede onder de leden groeit, zegt VSB voorzitter Bryan Renten aan de media en er wordt nu een ledenvergadering gepland voor begin mei.

error: Kopiëren mag niet!