“Het plein is van het volk”

“Het plein is van het volk” scandeert een groep zittend op de grond (foto: Ricky Bahadoersingh)
“Het plein is van het volk” scandeert een groep zittend op de grond (foto: Ricky Bahadoersingh)
Sommigen danken de opkomst van de protestmanifestatie van gisteren aan het feit dat de vakbeweging deze keer een vergunning in handen had. Echter bleek dat de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost de route van de protestloop heeft gewijzigd voor de actiegroep. Dit was aanleiding voor de groep om te klagen over de hinder in het beleven van grondrechten zoals in de Grondwet opgenomen. De groep protestanten mocht niet voorbij de Mirandastraat (richting het Onafhankelijkheidsplein) lopen. De menigte bleef vlak voor de Mirandastraat staan, terwijl een groep vakbondsleiders richting De Nationale Assemblee liep om een petitie in te dienen. De petitie was bedoeld om De Nationale Assemblee erop te attenderen dat Surinamers hun grondrechten wensen te bleven. Dit, ondanks het feit de Politiestrafwet beperkingen opwerpt.
Enkelen in de menigte zijn uit woede op straat gaan zitten. De leuze “het plein is van het volk”, werd flink gescandeerd. Curtis Hofwijks, trekker van ‘We zijn Moe’, trachtte op een bepaald moment de groep kalm te krijgen, om aanleiding tot chaos te voorkomen.
“Wij weten dat de politie de orde moet handhaven, maar wie kan mij zeggen welke veiligheidsaspecten ervoor zorgen dat wij niet op het plein mogen zijn? Ze denken dat alleen gekke mensen in het land wonen. Wij zijn niet bang. Maar wij willen ze wijzen dat wij weten dat zij het aansturen op een confrontatie. Vandaag zijn zij voorbereid, maar morgen zijn wij ook voorbereid”, zei Hofwijks.
Hofwijks gaf aan dat er niet wordt uitgekeken naar ruzie. Echter zal de regering hen niet meer tegenhouden om op het plein te gaan. Hij vroeg de politiemannen die geen weerloze burgers willen slaan om op die dag ziek aan het werk te melden. Hofwijks beweerde bereid te zijn om slagen te incasseren. “Wij praten niet groot, maar wij doen niets verkeerd. Als je wil dat wij niet op straat komen, zorg ervoor dat het land goed wordt bestuurd”, stelt Hofwijks.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!