“Platlegging geschiedt niet van één op ander moment”

Vakbondsleider Robby Naarendorp merkt op dat er allerlei misvattingen bestaan over de onlangs aangekondigde lamlegging van het gehele land. Na het mensonterende optreden van de Mobiele Eenheid op 18 april 2017 tegen de actievoerenden, was er namelijk besloten om de protestacties naar een andere fase te brengen. Dit vergt echter een andere aanpak om het succesvol uit te kunnen voeren. Daarom hebben de actieleiders nimmer verkondigd dat de lamlegging op 25 april 2017 al een feit zal zijn. Dit soort interpretaties zijn afkomstig van de regering. In een spoedbericht van 22 april, afkomstig van het kabinet van de president, wordt het bedrijfsleven opgeroepen om dergelijke acties na te laten. De regering is namelijk ‘bezorgd’ dat dit kan leiden tot ernstige schade aan de infrastructuur van het land alsook ‘onterechte’ ontwrichting van de maatschappij.
Selectieve uitnodiging vakbonden voor dialoog
“Platlegging geschiedt niet van het ene op het andere moment, omdat je onder andere afhankelijk bent van het bedrijfsleven. Wij moeten ook gesprekken voeren om de groep groter te maken. We zijn bezig met een totale lamlegging”, zegt Naarendorp tegenover Dagblad Suriname. De regering is wederom selectief te werk gegaan in het uitnodigen van de vakbonden voor een dialoog. “Alleen de vakcentrales die men wilde hebben, zijn uitgenodigd. Wij zijn niet uitgenodigd! Als men ons verwacht, moeten zij eerst het respect opbrengen en op een correcte wijze uitnodigen.” Volgens Naarendorp moeten de verhoogde brandstoftarieven eerst teruggedraaid worden, wil er sprake zijn van dialoog.
KSR

error: Kopiëren mag niet!