Hugo Blanker: “Werknemers in de private sector niet vakbond-minded”

De vakbeweging wil zich rond 1 mei, Dag van de Arbeid, duidelijk manifesteren over de gang van zaken in de republiek. De regering, de grootste werkverschaffer, denkt er over na om de landsdienaren met tegemoetkomingen aan het lijntje te houden, blijkt uit de woorden en stellingen binnen de vakbeweging en de regering.
Scheefgroei tussen landsdienaren en werknemers in de private sector
Het uitgangspunt “bij het aandragen van een werkmethode om Suriname uit het slop te halen zal de regering terdege rekening moeten houden met de scheefgroei tussen inkomen en voorzieningen binnen de ambtenarij en het verschil en scheefgroei tussen landsdienaren en werknemers in de private sector”, werd aan voorzitter Hugo Blanker van de Confederatie van Landsdienaren Organisaties (COL), voorgelegd.
Binnen de private sector is lang niet alles rozengeur en maneschijn
Blanker geeft aan dat er veel gezegd wordt over het verschil tussen deze twee, maar hij ziet geen scheefgroei, in die zin dat de ambtenaren het op het moment beter hebben. “Als wij het inkomen van topambtenaren vergelijken met dat van de top van het bedrijfsleven, dan komt de private sector er zeer goed vanaf.” Binnen de private sector is lang niet alles rozengeur en maneschijn. Daarover zegt Blanker: “Ik heb niet de indruk dat werknemers in de private sector vakbond-minded zijn. In veel bedrijven lig je onmiddellijk op straat als je het woord vakbond in de mond neemt.”
Het overgrote deel van de betogers was landsdienaar
Volgens Blanker moet er naar de cao’s worden gekeken. In de overeenkomsten is veelal opgenomen dat er niet mag worden deelgenomen aan de acties van derde organisaties. “Daarom zal je de vakbonden bij Telesur, Staatsolie, de banken en andere bedrijven de leden niet horen oproepen om deel te nemen aan de acties en de straat op te gaan. Dat zullen zij niet doen, want dat mag niet. De mensen die op straat zijn gegaan, hebben dat in feite uit eigen beweging toen gedaan, om een teken te geven dat het niet goed gaat in het land. Niemand moet mij komen vertellen dat de vakbeweging op straat was. Het overgrote deel van de betogers was landsdienaar.”
Geen enkel bedrijf sloot de deur
Dat een paar bedrijven door de vingers hebben gekeken en toegestaan hebben dat enkele werknemers deelnamen aan de protestactie, mits de bedrijvigheid dat toeliet, is waar, maar vormt geen enkel gewicht bij de opkomst van de demonstranten. Deze werkwijze is goed te zien in het feit dat geen enkel bedrijf de deur gedurende de protestactie heeft gesloten. Het zijn absoluut niet de vakbonden die de straat zijn opgegaan.”
HD

error: Kopiëren mag niet!