Van der San: “Ik had als minister deze uitspraken niet mogen doen”

Minister Eugene van der San
Minister Eugene van der San
Bij de rouw plechtigheid van twee omgekomen Chinese winkeliers, op dinsdag jl. in de Chinese school op de hoek van de Dr. Sophie Redmond-en Wanicastraat, heb ik in de hoedanigheid van minister van Juatitie en Politie, tijdens de betuiging van mijn medeleven aan de familie en de Chinese gemeenschap in het SranangTongo enkele uitspraken gedaan, die ik als minister niet had mogen doen.
Deze uitspraken zijn heel breed in de media verschenen en behandeld en hoeven hier niet opnieuw te worden aangehaald derhalve betreur ik dit voorval. Wel wens ik uitdrukkelijk te bevestigen dat mijn uitgangspunt voor wat betreft het bestrijden van de criminaliteit, gebaseerd is geweest op de taakverdeling tussen het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname krachtens de Grondwet van de Republiek Suriname.
Ik ben mij ervan bewust dat ik mij heb laten leiden door de plaatselijke emotionele toestand en hierdoor aan al degenen die mij graag op de korrel wilden nemen, maar ook zij die zich oprecht bezorgd hebben gemaakt over die uitspraken de gelegenheid op een dienblad heb geboden om zich te uiten.

error: Kopiëren mag niet!