Politieverklaring over aanhouding actievoerenden

De politie heeft op dinsdag 18 april opgetreden tegen demonstranten. Vier actievoerenden zijn aangehouden, onder wie twee leiders. In het Paasweekend heeft de regiocommandant van Paramaribo, commissaris Inder Jangbahadoer, telefonische gesprekken gevoerd met onder andere de heer Cabenda, die als woordvoerder van de actiegroep optreedt. Daarbij is gevraagd naar de strategie die op dinsdag 18 april door de actiegroep zou worden toegepast, zodat de politie daarop kan inspelen. Eveneens is het voorstel gedaan om met de actiegroep en de districtscommissaris aan tafel te gaan zitten voor wat betreft de naleving van wettelijke voorschriften. Aan de politie is medegedeeld dat de actiegroep zou vergaderen in theater Unique en dat zij niet de straat zouden opgaan. Tegen alle mededelingen in toog de actiegroep de openbare weg op. De instructies van de politie zijn genegeerd en zijn er beledigende uitspraken gedaan. Ook is steeds getracht het kordon van de politie te omzeilen, hetgeen heeft geresulteerd in het politieoptreden. Een manspersoon hinderde een speciale eenheid van de politie in hun optreden. Een andere manspersoon bracht een politieambtenaar vuistslagen toe in zijn gezicht, terwijl die in gesprek was met één van de leiders. De politieman zijn gezondheidsbril ging daarbij stuk.
Het recht op vreedzame demonstratie en vrije meningsuiting is verankerd in de Grondwet van Suriname, met inachtneming van bij wet vast te stellen bepalingen, onder andere in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid (artikel 19 tot en met 21 Grondwet). Een van de bepalingen die bij wet is vastgesteld, is dat voor het houden van een vreedzame demonstratie er vooraf een vergunning moet worden aangevraagd bij de commissaris van politie in Paramaribo of de districtscommissaris. Het demonstreren zonder vergunning levert een overtreding van de Politie Strafwet op. Ook het niet opvolgen van de door de politie gegeven bevelen, is strafbaar (artikel 49 en 50 Politie Strafwet). De politie doet een beroep op de samenleving om de bij wet vastgestelde regels na te leven. De twee leiders zullen worden heengezonden na bij proces-verbaal te zijn verhoord. In overleg met een lid van het Openbaar Ministerie zal worden nagegaan welke maatregelen genomen zullen worden tegen de twee verdachten, die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd tegen de politie. (KPS)

error: Kopiëren mag niet!