Oppositie veroordeelt geweld en intimidatie tegen volk

De gezamenlijke oppositiepartijen protesteren met kracht tegen het machtsvertoon van de zwaar bewapende mobiele eenheid tegen weerloze burgers. Het besluit van de regering om hedenmorgen de zwaar bewapende mobiele eenheid in te zetten tegen de vreedzame acties van burgers, gevolgd door bruut optreden, mishandelingen en arrestaties, wordt bijzonder betreurd en ten stelligste afgekeurd. Met het arresteren van onder meer een vakbondsleider, begeeft de regering zich op een afglijdend pad als het gaat om het respecteren van fundamentele mensrechten. In een rechtsstaat gelden vrijheid van meningsuiting als ook het recht op vreedzaam demonstreren als grondrechten waaraan een overheid niet mag komen. Burgers mogen gebruikmaken van hun grondrechten, indien niet naar hun noden geluisterd wordt. De gezamenlijke oppositie protesteert ook bijzonder krachtig tegen het vertrappen van elementaire democratische grondrechten en vrijheden.
Het hardhandig optreden van de zwaar bewapende mobiele eenheid wordt gezien als onderdeel van een poging van de regering om de breed gesteunde en steeds meer toenemende protestacties te intimideren en om te buigen. Deze protestacties zijn gericht tegen het wanbeleid van de regering Bouterse-Adhin, een wanbeleid dat de inkomenspositie van burgers verslechtert die elke dag geconfronteerd worden met berovingen, vaak gepaard gaand met bruut en buitensporig geweld. Zwaar bewapende troepen en eenheden inzetten is symptoombestrijding en lost de ernstig uit de hand lopende problemen van corruptie en onrecht van het wanbeleid niet op. De gezamenlijk oppositionele partijen doen wederom een zeer ernstige oproep aan de regering om het pad van eigenzinnigheid en machtsvertoon te verlaten en de noden van burgers serieus te nemen. De gezamenlijke oppositionele partijen komen in spoedberaad bijeen en zullen het beraad continueren zolang dat nodig is.
De gezamenlijke oppositiepartijen:
VHP, NPS, PL en ABOP

error: Kopiëren mag niet!