Miranda: “Subsidie openbaar vervoer wordt stopgezet”

Minister Jerry Miranda
Minister Jerry Miranda
Het openbaar vervoer wordt blootgesteld aan een reorganisatie, waarvan de subsidies die momenteel aan bushouders worden toegekend tot het verleden zullen behoren. De werkgroep van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), onder leiding van John Mahadewsingh, is belast met de reorganisatie. “Er wordt een heel pakket van maatregelen samengesteld. We hopen om dit binnen 6 maanden af te ronden. Dit zal ook aan de Raad van Ministers (RvM) en De Nationale Assemblee (DNA) voorgelegd worden. Als dit goedgekeurd wordt, zijn wij af van de subsidies. Het is een heel groot plan. We gaan het openbaar vervoer in het geheel ordenen. We willen wel subsidie geven, maar dan alleen aan de zwakste groepen. Het openbaar vervoer moet goed en gegarandeerd zijn, ook voor het toerisme, anders hebben we een probleem. Wanneer het openbaar vervoer goed is, laten mensen zelfs hun voertuigen thuis staan.” Dit zegt Jerry Miranda, minister van Openbare Werken en Transport (OW & T), desgevraagd aan Dagblad Suriname. Met de nieuwe aanpak zal de illegale bussenproblematiek ook verholpen worden. “De kwestie van illegale bussen gaat zichzelf zuiveren.” De werkgroep die geïnstalleerd is, moet binnen 3 maanden oplossingsmodellen aanreiken ten aanzien van de issues in het openbaar vervoer.
De tariefaanpassing van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBBS) is reeds voorgelegd aan minister Jerry Miranda van Openbare Werken en Transport. Dit was eerst op het bord van de onderwijsminister, maar nu ligt de verantwoordelijkheid bij het ministerie van OW & T. De calculatie van de OBBS wijst op een tariefaanpassing van 136%. Volgens Miranda zijn de betrokken instanties intensief bezig om een middenweg te vinden voor dit knelpunt. Alhoewel de OBBS reeds een calculatie heeft ingediend, worden er deskundigen geraadpleegd, zodat er ook aandacht besteed kan worden aan de overige aspecten. Zo wordt er onder andere gekeken naar het budget van de overheid, maar ook of de gemeenschap in staat zal zijn om het te betalen. “Er wordt een berekening gemaakt door zowel de OBBS als andere organisaties. Als we iedereen een verhoging moeten geven, gaan wij uiteindelijk failliet. Daarom zijn wij bezig om een constructie te bedenken om samen met de OBBS faciliteiten in te bouwen. De OBBS heeft ook zijn medewerking verleend om mee te helpen denken.” Echter heeft er nog geen compromis plaatsgevonden.
KSR

error: Kopiëren mag niet!