9 jaar Surinaamse Vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren

9 jaar Surinaamse Vereniging van Wiskunde en Rekenleraren.1Zondag 16 april 2017 was de jaardag van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde– en Rekenleraren (SVWR). De SVWR bestaat thans precies 9 jaar. Voor het eerst in de historie van het Surinaams onderwijs heeft een samenbundeling van deze vakdocenten plaatsgevonden. De initiatiefnemers van de oprichting van de SVWR waren Helianthe Wolfjager–Limon, Annelies Sabajo–Adriaans, Diana Getrouw, Randjiet Jhagroe en Ewald Levens. Het huidige bestuur bestaat thans uit de leden Ewald Levens (voorzitter), Indira Ramdin (secretaris), Shaninie Sjauw Koen Fa (penningmeester) en Ashok Rambali (commissaris).
De SVWR heeft specifiek als doel het verhogen van de kwaliteit en het waken over het wiskunde– en rekenonderwijs in Suriname. Daarnaast de leraren op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het reken– en wiskundeonderwijs en het opkomen voor vakspecifieke belangen van de wiskunde en rekenleraren. De SVWR heeft gemeend op deze bijzondere dag haar geactualiseerde website te launchen met als site www.svwrsuriname.org. Het is een website met een gevarieerd aanbod van onderwerpen over rekenen en wiskunde. Op de website treft u onder het menu onder meer zaken aan die te maken hebben met nieuws, rekenonderwijs, olympiade en historie.
De website is bij uitstek geschikt voor leerkrachten en leerlingen die willen oefenen voor de komende Wiskunde Olympiade. De olympiadevraagstukken en uitwerkingen van de afgelopen vier jaar bieden de leerlingen de gelegenheid zich goed voor te bereiden op de Wiskunde Olympiade, die op woensdag 12 juli 2017 voor de vijfde keer van start gaat met de Faja Lobiwedstrijd op de muloscholen. Bij deze lustrumviering treedt Self Reliance als hoofdsponsor op.

error: Kopiëren mag niet!