Osip en Pikin Poika protesteren tegen uitgifte van grondgebied Pikin Poika

De Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen Para (Osip) en het dorpsbestuur van Pikin Poika spreken hun ernstige bezorgdheid uit over recente berichten over de beschikbaarstelling van 50 hectare landbouwgrond in een gebied ‘achter Pikin Poika’. Dit gebied zou volgens de berichten ter beschikking warden gesteld aan actievoerende ‘wakamans’ om aan landbouw te doen en zodoende hun noden te verlichten. “Er bestaat geen gebied ‘achter Pikin Poika’ dat niet tot het traditionele grondgebied van Pikin Poika behoort. Het gebied van Pikin Poika loopt door tot aan de Saramaccarivier. We hebben geprobeerd te weten te komen om welk gebied het precies gaat, maar hebben geen duidelijk uitsluitsel hierover gekregen.” Osip is de bundeling van de 14 dorpen in het Para/Wanicagebied: Benharddorp, Bigi Poika, Cabendadorp, Cassipora, Hollandse Kamp, Matta, Phillipusdorp (voorheen Klein Powakka), Pierrekondre-Kumbasi, Pikin Poika, Pikin Saron, Powakka, Redi Doti, Tibiti en Witsanti. Osip is een regionale werkarm van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids).
Pikin Poika protesteert al jarenlang tegen de uitgifte van een grondbeschikking in haar gebied aan de vereniging ‘De Eenheid’, later de verkavelaar van het project Suricom Park, die in 2013 500 bouwkavels aan de president cadeau heeft gedaan. De dorpsbewoners hebben uit protest tegen deze en andere aantasting van hun rechten, de weg bezet en er zijn in de loop van de jaren vele brieven en petities naar De Nationale Assemblee en regering gestuurd, zonder antwoord noch een oplossing te krijgen.
Osip en het dorpsbestuur van Pikin Poika hebben alle begrip voor de wakamans en het verlichten van hun noden. “Ook onze dorpelingen voelen de precaire situatie ten sterkste, vooral, vanwege het feit dat wij in het achterland wonen en dubbel zo duur voor alles moeten betalen vanwege de hoge transportkosten. Het verlichten van de situatie van de ‘wakamans’ mag echter niet ten koste gaan van de eeuwenoude rechten van de inheemse volken van Suriname, die door deze zelfde regering zijn aangemerkt als de meest achtergestelde groep die een inhaalslag moet maken.” De president heeft niet lang geleden persoonlijk een commissie ingesteld om een oplossingsmodel aan te dragen voor het
grondenrechtenvraagstuk. “Maar tegelijkertijd wordt onze voorouderlijke grond weggegeven,
wordt er in het geniep een beschikking uitgegeven aan de NV Luchthavenbeheer, die grote delen van Witsanti en Hollandse Kamp beslaat, krijgen individuen grond middenin Cabendadorp, worden houtconcessies uitgegeven in de dorpsgebieden van Cassipora en Pierrekondre-Kumbasi en wordt gemeenschapsbos aan onze dorpen opgedrongen.”
De inheemse volken hebben internationaal erkende rechten. “Er is een gerechtelijk vonnis hierover tegen de Staat Suriname om onze rechten nu eindelijk wettelijk vast te leggen, en geeft de Osip aan dat zij niet zullen niet accepteren dat zij, voor de zoveelste keer sinds de komst van de Europese kolonisten 525 jaar geleden, het gelag moeten betalen voor zogenaamde ontwikkeling en verbetering van alle anderen behalve hunzelf, de eerste bewoners van dit land.” Osip hoopt dat er ergens (wederom) een miscommunicatie is opgetreden en doet een beroep op de regering om duidelijkheid te verschaffen en in geen geval aan hun rechten te komen.

error: Kopiëren mag niet!