Arbeidsinspectie weer in actie

De leden van de vakbond van arbeidsinspecteurs zijn sinds woensdag 12 april in actie. De leden werken van 7.00 uur tot en met 11.00 uur. Dit actiemodel werd op woensdag aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid bij de overhandiging van een petitie medegedeeld.
Sinds 2010 komen de arbeidsinspecteurs op voor hun rechtspositie. Er moeten bevorderingen en aanstellingen in het kader van Fiso in orde moeten worden gemaakt. Het ministerie heeft volgens Imro Smith, woordvoeder van het ministerie, de stukken sinds het aantreden van minister Moestadja in orde gemaakt. De stukken zijn al op tafel van de minister van Binnenlandse Zaken en de vicepresident. Vanwege de ambtelijke molen blijken de zaken nog steeds niet in orde te zijn gemaakt.
Ook het gebouw van waaruit men opereert, is niet representatief en niet wenselijk gelegen. Het gebouw verkeert in een vervallen staat. Dat is de aanleiding geweest voor het ministerie om in augustus van het vorig jaar een nieuw pand te huren aan de Gemenelandsweg. Echter blijkt dat elektrificatie en telecommunicatie nog niet in orde zijn. Volgens Smith is het ministerie haast wekelijks bezig deze twee zaken in orde te krijgen, zonder positief resultaat. De arbeidsinspecteurs zijn ongeduldig geworden. Zij menen pressie te moeten uitoefenen op de regering. Smith legt de nadruk op ‘regering’, gezien het ministerie zijn deel al zou hebben gedaan. De minister toont begrip voor de situatie. Hij begrijpt dat de mensen een stabiele rechtpositie wensen te hebben. In 2016 staakten de inspecteurs het werk om bijkans dezelfde motieven. Ten aanzien van de jarenlange achterstand met betrekking tot de rechtspositie van het personeel, had de minister in maart 2016 openhartig een uiteenzetting gegeven over de stand van zaken en over de vorderingen in deze. De bewindsman had ook de toezegging van de minister van Binnenlandse Zaken om prioriteit te geven aan deze kwestie. Het blijkt dat de prioriteit niet heeft mogen baten.
Arbeidsinspectie is het wettelijk aangewezen apparaat, dat toezicht moet houden op de Surinaamse arbeidswetgeving. Het komt erop neer dat het apparaat werknemers moet beschermen. Is het apparaat in actie, dan komt de bescherming van werknemers in gedrang.
Op een normale werkdag komt het personeel elke ochtend om 7.00 uur aan het werk om de presentielijsten te tekenen. Om 9.00 uur gaan zij de deur uit om hun werkzaamheden uit te voeren. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur moet men weer binnen zijn werk om af te ronden en uit te tekenen. Nu blijkt er maar ruim 2 uur te worden besteed aan veldwerk. Komende week evalueren de leden van de bond de actie. Het is niet uitgesloten dat de actie wordt verscherpt.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!