Studieloopbaanbegeleiding oplossing voor het afhaakfenomeen?

Studieloopbaanbegeleiding oplossing voor het afhaakfenomeen (2)Studiesucces is niet voor een ieder weggelegd. Het is een samenspel van factoren, dat ertoe bijdraagt dat een student de eindstreep kan behalen. Eén van de meest belangrijke factoren om studiesucces te ervaren, is studieloopbaanbegeleiding. “Binnen het competentiegericht onderwijs worden de docenten gezien als coaches, die studenten begeleiden binnen het leerproces”, zegt Haidy Lindveld, die op dinsdag afgestudeerd is in het IGSR (Institute for Graduate Studies & Research). De thesis van Lindveld luidt als volgt: “Studieloopbaanbegeleiding; een ontwerponderzoek naar het ontwikkelen van loopbaancompetenties bij de studenten van het eerste basisjaar van de avondopleiding De Nieuwe Leerkracht”.
Volgens Lindveld is er zowel nationaal als internationaal veel belangstelling voor studieloopbaanbegeleiding. “De scholen gaan de verantwoordelijkheid inzien om hun studenten adequater te begeleiden, motiveren en mee te helpen om hun talenten verder tot ontwikkeling te brengen. De leerkracht levert een grote bijdrage aan de studievoortgang van de leerling.” Echter merkt Lindveld op dat dit niet altijd het geval is. De studenten schrijven zich vaak vol enthousiasme in. Hiervan blijft er weinig over na de eerste periode. “De klassen worden kleiner; studenten haken af met hun studie.”
Ook op de avondopleiding De Nieuwe Leerkracht bestaat de behoefte voor studieloopbaanbegeleiding.
Lindveld beklemtoont dat deze avondopleiding de onderwijzersakte vervangt, die de leraren reeds jaren gekend hebben. Deze opleiding maakt ook deel uit van de pedagogische instituten in Suriname. “Het curriculum van deze opleiding is uitgezet over 5 jaren, te weten basisjaar 1 tot en met 3 en specialisatie 1 en 2.” Binnen dit competentiegericht onderwijs staat zelfsturing en handelen centraal voor de studenten. “Zij werken tijdens de opleiding namelijk met realistische beroepsvraagstukken, zodat zij tal van vaardigheden en technieken kunnen opdoen.” Echter is er desondanks sprake van hoge verzuimen bij de studenten. “Ook zij vragen naar een oplossing, namelijk studieloopbaanbegeleiding. Wanneer studenten loopbaancompetenties ontwikkelen, kunnen zij hun leerproces beter vormgeven.”
KSR

error: Kopiëren mag niet!