Monorath: ‘Fouilleren bij roadblocks mag als er iets verdachts is’

“Operatie Octopuss heeft nooit de bedoeling gehad om inbreuk te plegen op rechten van burgers. Dat kan en mag niet. Het moment dat een burger het idee heeft dat zijn rechten als burger niet wordt nageleefd, dan eis ik dat er aangifte bij de afdeling Onderzoek Politiezaken (OPZ) wordt gedaan”, zegt politiecommissaris Guno Roossenhoff aan Dagblad Suriname. De operatie begon vorig week in Paramaribo, Wanica en Commewijne, en zal worden uitgebreid naar de overige districten. De actie wordt door speciale eenheden van leger en politie uitgevoerd en moet de verruwende criminaliteit tegengaan. De krant heeft in de afgelopen dagen verschillende klachten van burgers ontvangen over de rechtmatigheid van handelingen die bij roadblocks worden gepleegd. Beweerd wordt dat mensen zonder enige reden zijn gefouilleerd en zelfs tanden van burgers zijn kapotgeslagen. Het gaat om gevallen te Santodorp en Abrabroki. Roossenhoff benadrukt dat hij niet op de hoogte is van dergelijke gevallen. Bij de roadblocks zoekt de politie volgens hem naar wapens en breekwerktuigen die eventueel bij criminele activiteiten kunnen worden ingezet. Bezitters van deze spullen zullen de afkomst en doel van deze werktuigen of wapens moeten verklaren. “Waar wij het vermoeden hebben dat er strafbare feiten zijn gepleegd of er goederen zijn in de auto die als hulp kunnen bieden om een strafbaar feit te plegen, dan is de politie te allen tijde bevoegd om het voertuig te controleren”, stelt de politietopper. Ook de identiteitskaarten en rijbewijzen van burgers en zelfs nummerbewijzen van voertuigen worden gecontroleerd. “Wanneer wij twijfelen aan de echtheid van de papieren, kunnen wij dan verdere acties ondernemen. Het zijn normale handelingen, omdat de politie de controlebevoegdheden heeft”, aldus Roossenhoff.
Monorath: “Politie krijgt uitzonderlijke bevoegdheden”
Advocaat Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, is het eens met Roossenhoff. Het gaat volgens Monorath erom dat er een situatie van onveiligheid heerst in de samenleving. “Nu heeft de regering als gevolg hiervan beslist om de samenleving te beschermen. Fouilleren komt voor in het Wetboek van Strafrecht, echter alleen bij verdachten. De politie mag bij een redelijk vermoeden van enige verdachtmakende handelingen, een verdachte ter plaatse fouilleren. Wanneer er niets aan de hand is, moet een burger ook normaal meewerken bij de controle”, zegt de deken aan de krant. De advocaat twijfelt aan de klachten die de burgers hebben gedeponeerd, omdat hij enkele roadblocks zelf ook heeft meegemaakt. Hier heeft hij de politie en leger correct hun werk zien doen. Monorath benadrukt dat de veiligheidsmaatregelen die de president kenbaar heeft gemaakt een schriftelijke basis moeten hebben. In zo een geval krijgt de politie bij roadblocks uitzonderlijke bevoegdheden. Hieronder vallen ook het controleren van voertuigen en het fouilleren en aanhouden van verdachte personen. Als het besluit van het staatshoofd niet gestoeld is op wetgeving, is er volgens de advocaat geen wettelijk kader aanwezig om dit op deze locaties te doen. Volgens Monorath mag elke burger weigeren om medewerking te verlenen. Echter, vanwege de bevoegdheid die het Openbaar Ministerie heeft, kan de politie zo iemand dan vragen om mee te gaan naar het politiebureau. “Op het politiebureau zal men met toestemming van de hulpofficier, na afstemming met het OM, wel degelijk worden gefouilleerd”, aldus de advocaat.
Vergelijkbaar met controle op luchthaven
Monorath stelt dat de controle van de manschappen bij de roadblocks van Operatie Octopuss vergelijkbaar is met de controle die elke reiziger moet ondergaan op een luchthaven. “Mensen worden bij verdachte gevallen dagelijks gefouilleerd. Als je daar ook niet meewerkt, mag je niet doorreizen. Hoewel het hier wel wettelijk is geregeld, werkt een ieder spontaan mee”, aldus de deken.
Operatie octopus boekt successen
De politiecommissaris voert aan dat voorlopige cijfers aangeven dat de gezamenlijke actie van leger en politie wel voordelen heeft opgeleverd. Zo zijn er verschillende aanhoudingen verricht en zijn het aantal berovingen in de afgelopen week teruggedrongen. Daarnaast zijn verschillende drugshandelaren, de zogenaamde kleine jongens in de binnenstad, aangehouden. De cijfers worden komende week na een evaluatie bekendgemaakt. Roossenhoff benadrukt dat naast Paramaribo, Wanica en Commewijne ook in overige districten op kleine schaal deze acties worden gevoerd. De bedoeling is om de acties in die districten verder uit te breiden.
FR

error: Kopiëren mag niet!