President reserveert 50ha landbouwgrond voor wakamangs

foto: Kabinet president
foto: Kabinet president
Tijdens een structuren vergadering op vrijdagavond 7 april in Ocer, stond President Bouterse, in zijn hoedanigheid van NDP voorzitter, stil bij de actuele politieke situatie in het land. Hij riep de aanwezigen op, om vooral in deze periode de gelederen te sluiten en gaf aan teleurgesteld te zijn in degene die een vrij prominente positie innemen en die helaas geen of nauwelijks contact onderhouden met de achterban. Deze toppers die namens de partij een bepaalde functie bekleden, zouden nog meer moeten inkomen om de minderdraagkrachtigen waar nodig te ondersteunen. Bouterse heeft zijn gehoor verder voorgehouden dat de NDP onder “attack” is en dat er alles aan wordt gedaan, om het regeren onmogelijk te maken. De oppositie bv. is onafgebroken destabiliserend bezig een campagne te voeren met als onderdeel het verspreiden van laster en leugenachtige berichten via social media. Als vb. las de President een app bericht voor, waarbij wordt aangegeven dat de NDP bezig geheime gesprekken te voeren met de ABOP voor samenwerking in regeringsverband.
Het staatshoofd stond ook stil bij de protestacties die geleid worden door delen van Ravaksur en delen van de oppositie. Hij gaf aan, kennis te hebben genomen van onder andere de onvrede bij de zogenaamde “stratiemans of wakamans” en deed de structuren het verzoek om de “wakaman” te laten weten dat hij zich vrij zou maken, de daarop volgende dag, zaterdag 8 april, voor een eventuele ontmoeting. Op zaterdag 8 april hebben inderdaad een aantal personen waaronder Sibrano Pique, bekend om de protestacties tegen het beleid van de regering, met een groep aangemeld bij het Perscentrum. Ook andere individuele personen hebben zich buiten de voormelde groep om aangemeld bij het Perscentrum. Deze ontevreden burgers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt, kritiek te leveren op de beleid van de regering en hebben de President gevraagd welke mogelijkheden er zijn voor de “stratieman” om te midden van de heersende crisis, een bestaan op te bouwen.
De President heeft de groep geïnformeerd over enkele projecten die in uitvoering zijn en hen uitgenodigd om een bezoek te brengen aan zeker 3 gebieden waar deze verschillende landbouwprojecten reeds in volle gang zijn. De groep is daarmee akkoord gegaan en de volgende dag vertrok een delegatie met aan het hoofd de President richting Bernarddorp, Phedra en Victoria. Tot slot werd te Brokobaka, de missie geëvalueerd en zijn er verdere afspraken gemaakt om in contact te blijven over het vervolgtraject.

error: Kopiëren mag niet!