Jairam: “Verhoogde brandstofprijs zorgt voor verslechtering situatie”

“Wij hebben nu te maken met een crisissituatie. Hierdoor is het in feite niet verantwoord om bepaalde maatregelen door te voeren. Men moet andersoortige maatregelen bedenken om de huidige situatie te herstellen.” Dit zegt Soedeshchand Jairam, landbouwkundige en macro-econoom tevens voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF), in gesprek met Dagblad Suriname. Het investeren in de productiesector is de oplossing om uit het dal, waarin het land terecht is gekomen, te klauteren. Dit klinkt waarschijnlijk als een cliché, maar is enorm noodzakelijk om betere tijden tegemoet te zien. Het probleem is echter dat de autoriteiten niet op zoek zijn naar duurzame oplossingen, maar juist naar kortstondige effecten. Hierdoor zal de vicieuze cirkel geen einde kennen.
“De productiecapaciteit moet meer dan ooit opgevoerd worden. En dit kan niet zonder de productie stimulerende maatregelen, die vanuit de overheid moeten komen. Daarom moeten juist de brandstoftarieven aan de lage kant gehouden worden.” Jaraim betreurt het dat de regering deze opvatting niet begrijpt of juist niet wil begrijpen. De verhoging van de brandstofprijzen betekent namelijk dat de inflatie verder zal toenemen. “Wanneer de productiekosten en de staatsinkomsten hoger worden, zal de vraag (consumptie) toenemen. De inflatie wordt veroorzaakt door toename van zowel de vraag als de kostprijs. De verhoging van brandstof gaat dus langs beide kanalen. Hierdoor kan de situatie alleen maar verslechteren.” De PVF is daarom totaal geen voorstander van deze maatregel. Niet alleen benzine is een cruciale factor, maar ook de elektriciteit. Door slechts deze twee factoren toegankelijk te maken voor het bedrijfsleven en het volk, zijn de meeste problemen verholpen.
Jairam vindt dat de regering een crisisplan moet hanteren, waarin diverse actoren inspraak hebben, waaronder het bedrijfsleven, de vakbonden en de oppositie. De regering heeft namelijk kapitaal nodig en dit verhaalt men op het volk. Daarom is het belangrijk dat de diverse groepen meehelpen om het crisisplan te ontwikkelen. Zo ontstaat er bovendien geen conflicten; een crisisplan werkt doelgericht. “De crisis is veroorzaakt door de daling van onder andere de olie-, goud- en bauxietprijzen op de internationale markt. Onze economie is voor 80% afhankelijk van de mineralensector. Dus vanwege de daling van de prijzen vanaf 2012 zijn de staatsinkomsten evenals de monetaire reserve afgenomen.” De autoriteiten moeten ervoor waken dat bij het genereren van de staatsinkomsten zij niet nog meer schade creëren in het land. De verdere inkrimping van de productiesector moet voorkomen worden, beklemtoont Jairam.
KSR

error: Kopiëren mag niet!