Vakbondsleider Blanker wijst president Bouterse op gevaar escalatie

COL (2)Voorzitter Hugo Blanker van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) heeft president Bouterse op 7 april schriftelijk gewezen op de dreiging van escalatie op het arbeidsveld als de regering het nalaat om de wurgende effecten van de sociaal/economische situatie op de actief dienende en de gepensioneerde landsdienaren, op te heffen. Eerder had de COL de regering een aan een tijdslimiet gekoppelde laatste voorwaarde gesteld om de legio problemen, waarmee de ambtenaren worden geconfronteerd, tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te brengen. “Het ultimatum is inmiddels verstreken”, stelt de COL bij monde van Blanker.
Aanvaardbare inkomensverbetering gewenst
De vakbondsleider benadrukt dat het ultimatum meerdere keren is verschoven, er zit geen rek meer in. “Sedert 2009 dringt de COL aan op het opheffen van de achterstanden en verbeteren van de positie van de landsdienaren. De COL zegt erop te rekenen dat de regering spoedig komt tot ‘aanvaardbare inkomensverbetering’. De confederatie maakt zich ook sterk voor de uniforme toepassing van Fiso. De achterstanden moeten weggewerkt worden. De brief gericht aan president Bouterse werd afgesloten met de volgende woorden. “Erop rekenend dat u op een zodanige wijze en moment zal reageren, dat er dreigende escalatie tijdig en effectief afgewend kan worden.”
HD

error: Kopiëren mag niet!