Cursisten Nationaal Leger nemen certificaat in ontvangst

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft aan 45 nieuwe gecertificeerde cursisten van het Nationaal Leger een certificaat overhandigd. Deze cursisten hebben trainingen gevolgd in de vakrichtingen Gas, Water en Sanitair (Gawasa), Bouwvakken niveau 1 en 2 , Koeltechniek en Machinale Houtbewerking. Vanaf december 2016 begonnen ruim 61 cursisten met de praktijkgerichte vaktraining bij SAO. Hierbij lag het in de bedoeling dat zij deze opgedane vaardigheden niet alleen binnen de eigen organisatie zullen inzetten, maar ook op afroep en binnen andere overheidsinstanties.
Vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie, kapitein Frankie Martodikromo, gaf aan dat in lijn met de ontwikkelingsvisie van de regering en het nationaal defensiebeleid in samenhang met het verbeteren van de civiele militaire relaties het Nationaal Leger, afgezien van de traditionele gevechtszang, zich meer moeten laten leiden door capaciteiten ten behoeve van nationale ontwikkeling. “Militairen dienen conform in de wet verankerd de bijzondere taken van het Nationaal Leger uit te voeren en capaciteit moet hier worden gezien als een vereiste vaardigheid van de krijgsmacht op eenheden van het Nationaal Leger om een ontwikkelingstaak te kunnen uitvoeren.” Volgens Martodikromo is één van de beleidsdoelen van het ministerie van Defensie om haar personeel deskundiger te maken in het uitvoeren van haar taken. Het is van belang de vaardigheden van haar personeel te verbeteren, zodat dit kan resulteren in grotere efficiëntie en effectiviteit bij de uitvoering van haar werkzaamheden. “Het concept van het ministerie daarbij is dat haar personeel een civiel herkenbare opleiding geniet, waarmee ze in de eerste fase van hun arbeidsleven een functie kunnen vergaren bij de Defensieorganisatie. Dit concept is gebaseerd op de samenwerking tussen Defensie en civiele organisaties, zoals SAO.
Het ministerie van Arbeid heeft als visie het realiseren van duurzame ontwikkeling middels het vestigen van productieve- en ontwikkelingsgerichte en veilige arbeidsmarkt binnen het kader van democratische rechtstaat, waarbij werknemers en werkgevers en hun organisaties nationaal en internationaal hun bijdrage ten volle kunnen leveren en hun rol kunnen vervullen. Jimmy Belfor, directeur van Arbeid, stelde dat vooral in het kader van het overbruggen van een periode van crises, instituten als de SAO een zeer belangrijke rol hierbinnen vervullen. “In een vroeg stadium heeft de SAO in het kader van de stabilisatie- en herstelplan van de overheid een zeer belangrijke rol te vervullen in het implementeren van het beleid. In een periode van crisis is een instituut ter bevordering van het werkniveau van eminent belang. Vooral ter bevordering van de zelfwerkzaamheid. Met deze training kan het ministerie van Defensie kosten besparen ten aanzien van bepaalde zaken binnen haar eigen organisatie”, aldus Belfor.

error: Kopiëren mag niet!