Financiën kan TWK gepensioneerden niet uitbetalen

De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) zal op woensdag 12 april middels een jaarvergadering met de leden (alv) verslag uitbrengen over de economische- financiële situatie van de gepensioneerde ambtenaren. Dit vanwege het feit dat de BBGO een schrijven gehad heeft van de minister van Financiën waarin deze aangeeft dat vanwege het ontbreken van financiële middelen de TWK van SRD 1000 niet uitbetaald kan worden. De minister had beloofd dat dit uiterlijk eind maart zou worden uitbetaald en het bedrag zou verdeeld worden over 5 maanden (oktober 2016 – maart 2017). Echter heeft in geen enkele maand de betaling plaatsgevonden. Omdat zij niets hadden ontvangen heeft de BBGO zelf contact proberen te leggen met de minister, echter zonder succes en uiteindelijk kwam het bericht van de minister op 17 maart. De minister gaf wel de verzekering dat dit bedrag ultimo 2017 betaald wordt.
Leden niet blij met besluit
Volgens BBGO-voorzitter Renate Wouden is zij ervan verzekerd dat de leden op zijn zachtst gezegd niet blij zullen zijn met dit nieuws. “De minister had vorig jaar ook beloofd dat de TWK uiterlijk maart 2017 betaald zou worden en wel op 15 maart. Men zal dus niet zoveel waarde hechten aan de nieuwe belofte van de financiën minister”. De TWK van SRD 1000 is ten behoeve van 23.500 ambtenaren wat betekent dat de overheid een totaal bedrag van SRD 23.500.000 moet uitkeren. “Vandaar dat er was afgesproken dat dit bedrag in kavels uitgekeerd zou worden. Wij hebben nooit geëist dat hij in een keer volledig uitgekeerd wordt, verduidelijkt de BBGO-voorzitter. “Was er tenminste slechts een deel al gestort dan zouden de gepensioneerden toch nog tevreden zijn. Maar er is geen rooie cent gegeven”.
De vereniging gaat met haar leden praten om van hen te horen welke stappen ze willen ondernemen. Het kan dat er gewerkt zal worden aan het opstellen van een motie, zodat de regering er toch naar toe kan werken de TWK eerder uit te betalen. De voorzitter is zich ervan bewust dat zij niet de mogelijkheid hebben om echt pressie uit te oefenen zoals bij een vakbond omdat het bij deze gaat om gepensioneerden en senioren burgers. “We zullen wel iets moeten doen, want als we geen pressie gaan uitoefenen zal er ook niets gebeuren”, aldus Wouden. De voorzitter wil hierbij ook haar leden oproepen massaal aanwezig te zijn op de vergadering zodat er genoeg voorstellen aangedragen worden om dit probleem op een gepaste wijze aan te pakken.

error: Kopiëren mag niet!