Speciale vergadering veiligheid binnenland

De president van de Republiek Suriname, Desi Bouterse, heeft op maandagavond 27 maart 2017 op het presidentieel paleis een speciale vergadering voorgezeten, waarbij de huidige veiligheidssituatie in het algemeen en die in het achterland van Suriname in het bijzonder werd besproken. Aan deze bijzondere bijeenkomst hebben verder geparticipeerd vicepresident Ashwin Adhin en de ministers van Defensie en Justitie en Politie ad interim, respectievelijk Ronny Benschop en Ferdinand Welzijn, alsook de raadsadviseurs en veiligheidsautoriteiten. Tijdens deze vergadering heeft men zich gebogen over eventuele oplossingsmodellen, die moeten resulteren in verlichting bij de bevolking. De regering is in nauw overleg met de verschillende werkarmen om na te gaan welke strategie verder moet worden uitgewerkt en vervolgens ten uitvoer worden gebracht om het hoofd te kunnen bieden aan de thans heersende situatie. De regering zal alle haar ten dienste staande middelen gebruiken teneinde het veiligheidsgevoel bij de samenleving te verhogen. Om de burgerij te beschermen, zal er dus waar nodig niet geschroomd worden om keihard tegen criminelen op te treden en wel binnen de perken van de wet. Op de gemeenschap wordt tot slot het dringend beroep gedaan om mee te werken door continu alert te blijven en alle verdachte gevallen terstond door te geven aan de desbetreffende instanties.

error: Kopiëren mag niet!