Leden BvL/ALS gaan woensdag in beraad

Wilgo Valies
Wilgo Valies
“We hebben nog steeds niets vernomen van de regering”, zegt vakbondsleider Wilgo Valies desgevraagd aan Dagblad Suriname. Valies gaf te kennen dat er aanstaande woensdag wederom een algemene ledenvergadering (alv) zal plaatsvinden. De leden van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) worden hierbij opgeroepen om zich om 11:00 uur aan te melden in Stichting Mata Gauri. “We zijn zeer ontstemd over de wijze hoe de regering omgaat met de twee vakbonden BvL/ALS. We hebben alles gedaan voor een werkbare oplossing, maar nu blijkt dat de regering zich niet houdt aan de afspraken. Tot op heden heeft de regering ons niet uitgenodigd. Wij zullen ons beraden over de verder te nemen stappen.” De reeks van eenzijdige beslissingen betreffende de herwaardering vanuit de regering is niet in goede aarde gevallen bij de leden van de BvL/ALS. De autoriteiten hebben ondanks de vele pogingen van deze vakbonden voor verdere onderhandelingen, geen gehoor gegeven aan het misnoegen van de onderwijsgevenden.
Aan de ene kant is er een verhoging toegekend aan de leraren, maar aan de andere kant ziet het ernaar uit dat de brandstofprijzen wederom een aanpassing zullen ondergaan. Geruchten doen de ronde dat de brandstofprijzen zullen oplopen naar SRD 7 per liter. “De samenleving moet zich hierover buigen en nagaan of we op deze manier verder moeten gaan. Dit kan toch niet dat de samenleving eronder lijdt en dat de regering het nalaat om effectieve maatregelen te treffen. In plaats dat er een verbetering komt in onze situatie, wordt het alleen maar erger. Er moet een gedegen beleid gevoerd worden, zodat er een stukje rust komt binnen de samenleving.”
KSR

error: Kopiëren mag niet!