Sharmila Kalidien-Mansaram: ‘Sorry, ik geef geen commentaar’

‘Sorry, ik geef geen commentaar. Gaat u dat aan de president vragen’, aldus Sharmila Kalidien-Mansaram gisteren tegenover Dagblad Suriname. Binnen de politieke wandelgangen wordt gefluisterd dat zij de aankomende minister van Justitie en Politie wordt, aangezien Jennifer van Dijk-Silos de laan is uitgestuurd door president Desi Bouterse. De vraag of zij ambities heeft om een ministerspost te bekleden, werd ook beantwoord met de volgende woorden: ‘Sorry, ik geef geen commentaar’. Het afgelopen jaar werd Kalidien door Van Dijk-Silos aangetrokken als onderdirecteur Algemeen Beheer op het ministerie. Bijkans een maand geleden heeft zij voor de directeurspost bedankt. Gedurende twee regeringstermijnen heeft Kalidien als VHP-assembleelid gefunctioneerd in het parlement. Dit was vanaf 2000 tot 2010 het geval. Zij viel op in het parlement vanwege haar felle uitlatingen in het hoogste college van Staat.
In 2010 werd zij door de toenmalige Justitieminister Chandrikapersad Santokhi als onderdirecteur Algemeen Beheer aangesteld. Kort hierna volgde de verkiezingen en werd het roer op het ministerie overgenomen door Martin Misiedjan. Hij plaatste haar op een zijspoor, omdat Mansaram in een praatprogramma gezegd had dat de president ‘eventjes president is’. Dit resulteerde in een reeks van kortgedingzaken tegen het ministerie. Uiteindelijk won ze de zaak en werd ze in functie hersteld. Gedurende het bewind van Edward Belfort op het ministerie werd zij ook miskend door de minister en kreeg ze geen werk, totdat Jennifer van Dijk-Silos haar vroeg om haar krachten wederom te komen geven op het ministerie. Recent nog kwam zij in moeilijk vaarwater terecht met haar politieke partij, de VHP, toen zij geen blad voor haar mond nam en onsmakelijke interne zaken van de partij publiekelijk bekendmaakte. Ze heeft ook al bedankt als lid van de VHP.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!