Rusland: ‘Beschermende wetten moeten burgers niet in moeilijke positie brengen’

NPS-fractieleider Gregory Rusland roept het parlement op om geen wetten aan te nemen die bedoeld zijn om burgers te beschermen, maar voor hen juist grotere maatschappelijke problemen creëren. Hij deed dat tijdens de openbare commissie vergadering van het parlement dinsdag bij de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van regels voor kredietregistratiebureaus. De wet is in behandeling om onder andere burgers te beschermen tegen teveel lenen. Echter zegt het assembleelid dat er burgers zijn die willen lenen boven hun betaalcapaciteit, maar wel instaat blijken te zijn om met behulp van bijbaantjes, familie en/of vrienden hun verplichtingen te voldoen. Hij noemde als voorbeeld een situatie van iemand met een salaris van SRD 2.000, maar die voor langere tijd een huishuur van SRD 1.500 op tijd betaald. Dit betekent dat die persoon zijn probleem informeel heeft opgelost en wel degelijk in staat is de lening af te lossen. Rusland verwees naar een paragraaf in de Memorie van Toelichting waarin staat dat kredietverleners aan de hand van de informatie verkregen van het kredietregistratiebureau zullen kunnen bepalen of de lening verstrekt kan worden. Hij vraagt zich af hoe wordt bepaald hoeveel geleend mag worden en als een kredietverlener bepaald dat hij boven een vastgesteld percentage van het netto-inkomen kan gaan, wat dan de sancties zijn. “Zij kunnen de mensen dan toch meer lenen dan verantwoord zou zijn op basis van de officiële informatie, met optie tot in beslag nemen van bezittingen”, stelde hij. In het wetsvoorstel wordt ook aangegeven dat inzicht verkregen zal worden over personen die onder een overmatige schuldenlast lijden en dat voorzieningen getroffen zullen worden om de financiële positie van die mensen gezond te maken. Rusland wil van de regering weten wat de huidige situatie ten aanzien van de financiële positie van burgers is. “Heeft de regering door dat het beleid van de afgelopen jaren burgers in enorme armoede heeft gedompeld? ? Welke maatregelen denkt de regering te gaan treffen?”. Hij verwees naar sociale instellingen en ziekenhuizen die niet over hun subsidiegelden kunnen beschikken waardoor zij met moeite het hoofd boven water kunnen houden.
FR

error: Kopiëren mag niet!