Linga beveelt bewoners Tapanahony aan om hoger gelegen gebieden op te zoeken

Een delegatie, bestaande uit regeringsvertegenwoordigers en volksvertegenwoordigers, is onlangs richting het Tapanahony-gebied geweest om kennis te nemen van de situatie, na de overstroming in het gebied. De delegatie ging richting het gebied om vast te stellen wat de exacte schade is van de overstroming. Volgens parlementariër Erwin Linga is de overstroming een probleem, dat zich jaarlijks manifesteert en uiteindelijk een structurele aanpak behoeft. De natuur aanvechten, ziet hij niet als een optie. Linga maakte geen deel uit van de delegatie, maar weet wel wat er in het gebied gaande is. “Dit gebeurt elk jaar. De mensen verliezen veel goederen. Sinds de mensen daar wonen, hebben zij met overstromingen te maken. Nu zie je eigenlijk dat het steeds erger wordt. Zij moeten zelf bepalen wat zij willen. Als ik in hun plaats was, zou ik het verstandig vinden om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Zo verliest men zijn/haar goederen niet bij elke overstroming”, geeft Linga mee.
Indertijd werd als gevolg van overstromingen in deze zelfde gebieden, een werkplan opgesteld door de Projectgroep Suriname (bestaande uit verschillende deskundigen). Het was een studie uitgevoerd voor oplossingsmodellen in de toekomst. De aller opmerkelijkste bij deze studie was de aanbeveling om een op hydrologische inzichten berustend waarschuwingssysteem op te zetten. Aan de hand hiervan kunnen hoge waterstanden worden afgeleid. Om tot dit alarmeringssysteem te komen, moest een aantal stappen worden ondernomen. Communiceren met de dorpshoofden en hen in beginsel oplossingen laten aandragen, behoorde tot een van de stappen. Overstromingshoogten moesten worden aangegeven. Dit, om zowel de huidige als toekomstige generaties te blijven herinneren over de mogelijkheid en de gevolgen van hoge waterstanden.
Het verzamelen van gegevens van hoge waterstanden in het verleden is ook van belang. Met deze gegevens kunnen relaties worden gelegd tussen verschillende dorpen langs de rivier. Meteorologisch inzicht moet idem aandacht krijgen. Metingen van neerslag zal de eerste indicatie geven of er sprake zal zijn van de eventuele stijging van de waterstand in de rivieren van Suriname. Er moest een communicatiesysteem opgezet worden tussen de betrokken dorpen en binnen de dorpen zelf. Hier werd benadrukt dat het ontwerp van het communicatiesysteem samen met de dorpsbewoners plaats moet vinden en het vervolgens door hen zelf zal worden gehanteerd. De granmans en stamhoofden bijvoorbeeld, zullen in het communicatiesysteem een grote rol spelen. Ook de medische posten zullen belangrijk zijn, omdat die over communicatiemiddelen beschikken die opgenomen kunnen worden in het communicatiesysteem. De scholen kunnen eveneens een grote rol spelen: door onderwijs te geven over hoe te leven met overstromingen en door het overstromingsbewustzijn bij de jongere generatie te vergroten.
Ook werd aanbevolen om een goed noodplan op te zetten. Het lukt het Nationale Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing wel om met de aan hem ter beschikking gestelde middelen hulp te verlenen. Echter zou er voor bijvoorbeeld de eerste levensbehoeften, zoals veilig drinkwater, voedsel en onderdak, geen paniek moeten zijn. Hiervoor werd in het rapport ook aanbevolen om onderzoek te doen naar het voedingspatroon van de bewoners en maatregelen treffen, zodat ook tijdens overstromingen voldoende voedsel beschikbaar is. Het belangrijkere is in beginsel het willen werken aan een oplossing. Gezien de paniek in de afgelopen periode, blijkt dat deze aanbevelingen niet al te serieus zijn opgepakt. De minister onderkende in een eerder gesprek met de krant dat dit soort van overstromingen een cyclus is. Naar zijn oordeel zijn er al enkele ideeën die gebruikt kunnen worden. Mensen beginnen de modellen van huizen in dit gebied ook al aan te passen. Bepaalde burgers kiezen ook liever voor hoger gelegen gebieden. Vanuit de overheid wenst Dikan ook ondersteuning te zien voor mensen die in laag gelegen gebieden wonen. Dit, ondanks de culturele en emotionele binding met de dorpen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!