Finabank waakt om niet te verworden tot dorpsbank

‘De financiële positie van de Finabank is ondanks de moeilijke economische uitdagingen waarvoor de bank staat dragelijk. De solvabiliteit is 12 %, hoewel deze vanwege de koersstijgingen in 2016 van 18 naar 10% is gedaald. De omzetten van de cliënten zijn tussen de 40 en 70% afgenomen, hetgeen aflossingsproblemen met zich meebrengt. De Finabank moet niets hebben van normvervaging en versterkt zich intern om het groot spanningsveld tussen de bank en de buitenwereld te verminderen.
Finabank houdt zich staande
‘Suriname is een klein land en 12% solvabiliteit is vanwege de explosieve economische situatie onvoldoende om sterk te staan. Een koersstijging van SRD 1 laat zich al duidelijk voelen. Onvoldoende middelen bezorgen bankiers in Suriname en andere landen slapeloze nachten. De Finabank waakt ervoor om niet te verworden tot dorpsbank. De bank gaat na hoe om te gaan met de situatie en houdt zich staande door de nationale regelgeving en richtlijnen te volgen en neemt de internationale banknormen in acht. Het bankwezen wordt gehouden aan stringente regels, die onder andere witwassen en financiering van terrorisme tegengaan. Cybersecurity is een grote issue, banken zijn informatietechnologie- fabrieken geworden. De rover kwam vroeger met een wapen naar binnen, nu dringt de rover via het netwerk naar binnen’, aldus een samenvatting van de CEO Talk van de VES.
De ervaringswereld van een bankier
De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft woensdagavond tijdens een druk bezochte CEO Talk, president-directeur Eblein Frangie van de Finabank NV voor het voetlicht geplaatst. Een gedistingeerd gezelschap kwam bijeen om zich te laten informeren over de ervaringswereld van de bankier. Zij werden geboeid door het motiverende wedervaren van de spreker en de positie van zijn bank, maar waren schijnbaar teleurgesteld, omdat de bankier volgens de richtlijnen van de VES slechts over zijn carrière en de Finabank uitweidde. Gezien de economische malaise had menig aanwezige informatie op dit stuk en donderslagen verwacht. Dat bleef uit.
Moderator Steven Debipersad en VES-voorzitter Winston Ramautarsing stuurden Frangie in een richting die de klippen omzeilde, waardoor vuurwerk uitbleef. De zaal drong vanwege respect en bewondering voor Frangie niet aan. Het was voor belangstellenden moeilijk om de actualiteit achterwege te laten. Vragen over de Islamitic Development Bank bleven onbeantwoord. De spreker verschoonde zich met de verontschuldiging: ‘Mijn bank is daarbij niet betrokken en in een traject van transitie is het nooit goed om in de publiciteit te treden. Gastheer VES stelde een publieke sessie over deze materie in het vooruitzicht. De perikelen bij De Surinaamsche Bank werden, hoewel daarnaar gevraagd, ook niet aangeroerd. De vraag wat er moet gebeuren met de crimineel, die met inflatie ons allemaal armer heeft gemaakt, werd eveneens genegeerd.
Pers als pispaal
Voorzitter Winston Ramautarsing van de VES heeft zich tijdens de bijeenkomst gedistantieerd van de krantenkop: ‘Anand Biharie: Suriname sedert 2016 failliet’. Hij voerde aan: ‘Het is een ongefundeerde, loze uitspraak’ en ontkende dat het zou zijn gezegd. De vertegenwoordiger van het medium, die zich aangesproken voelde, reageerde fel terug op deze onware aantijging en benadrukte dat tijdens de jongste vergadering van de Kenniskring, de econoom Biharie wel degelijk heeft gezegd dat Suriname sedert 2016 failliet is. Na de vergadering balsemde een sympathisant van de krant de wond: ‘Maak je niet druk, de pers is nu eenmaal een pispaal, ‘yu kan tan teki.’
HD

error: Kopiëren mag niet!