152 Nederlanders brengen stem uit in Suriname

Ambassade-woordvoerder Maurice Pourchez legt uit hoe stemgerechtigden hun stem moeten uitbrengen (foto: Ricky Bahadoersingh)
Ambassade-woordvoerder Maurice Pourchez legt uit hoe stemgerechtigden hun stem moeten uitbrengen (foto: Ricky Bahadoersingh)

De 152 stembriefjes (in gesloten enveloppe) (foto: Ricky Bahadoersingh)
De 152 stembriefjes (in gesloten enveloppe) (foto: Ricky Bahadoersingh)
Gisteren hebben de verkiezingen van de Tweede Kamer in Nederland plaatsgevonden. De Nederlandse ambassade in Paramaribo fungeerde hierbij als briefstembureau. Dat betekent dat Nederlandse stemgerechtigden woonachtig in Suriname per brief tot woensdag 15 maart 15:00 uur Surinaamse tijd hun stem konden uitbrengen. De ambassade heeft in totaal 152 stembriefjes (in gesloten enveloppe) ontvangen. De telling begon tegen 15:15 uur.
Officiële uitslag op dinsdag 21 maart 2017
Het is niet duidelijk hoeveel stemgerechtigden er momenteel in Suriname vertoeven. De gerechtigden konden iemand in Nederland machtigen om hun stem voor hen uit te brengen of hun briefjes op de post richting Nederland zenden. Over deze twee mogelijkheden heeft de ambassade geen zicht. Volgens ambassade-woordvoerder Maurice Pourchez is dit model niet nieuw. Het sluit namelijk goed aan bij het beginsel van democratie en het recht van Nederlanders om overal ter wereld hun stem te mogen uitbrengen. Het gaat hierbij om kiezers die voor langere tijd in het buitenland verblijven of tijdens de dag van de verkiezingen tijdelijk buiten Nederland zijn. Ongeveer 77.500 Nederlandse kiezers buiten Nederland hebben zich aangemeld om een stem te kunnen uitbrengen. Het waren nooit eerder zoveel. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 lieten 48.374 kiezers zich registreren. Het aantal stemmers in het buitenland loopt sinds het begin van deze eeuw gestaag op. De officiële uitslag wordt pas op dinsdag 21 maart 2017 bekendgemaakt in een openbare zitting van de Kiesraad.
In het Nederlandse kiesstelsel komt een partij pas in de Kamer als die partij de kiesdeler haalt. Er blijft eigenlijk altijd wel een rest over. De restzetels voor de Tweede Kamer worden verdeeld volgens het systeem van de grootste gemiddelden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een partij tenminste een zetel hebben behaald. Binnen een week debatteert de nieuwe Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag. Sinds 2012 neemt niet langer de koning, maar de Tweede Kamer het voortouw bij kabinetsformatie. De Kamer wijst in het debat een informateur aan, die gaat onderzoeken welke coalitie van politieke partijen haalbaar is voor een nieuw kabinet. De formatie kan enkele weken tot soms wel een halfjaar duren. Na het sluiten van een regeerakkoord beëdigt de koning de nieuwe ministers en staatssecretaris en begint het kabinet aan zijn werk. Er deden 28 partijen mee aan de verkiezingen. In totaal zijn er 1114 kandidaten (voor 150 zetels). Van hen zijn 393 vrouw en 721 man. De 28 partijen waren niet de enigen die deel wensten te nemen aan de verkiezing, echter schrapte de Kiesraad op 27 februari 2017 51 namen van politieke partijen uit het register voor de Tweede Kamerverkiezing.
In 2012 was het totaal aantal kandidaten 972, van wie 303 vrouw en 669 man was. De oudste kandidaat is kunstenaar Johan de Haas. Hij is 93 jaar. De jongste kandidaat is Malou Herstel. Zij is 17 jaar. Beide kandidaten staan op de lijst van de Partij voor de Dieren.

error: Kopiëren mag niet!