Ziekeninstellingen verwelkomen 17 nieuwe operatieassistenten en 2 dialysetechnici

Frontfoto 3Op vrijdag hebben 17 operatieassistenten en 2 dialysetechnici hun diploma in ontvangst genomen in het auditorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Het betreft geslaagden van alle ziekenhuizen. Tijdens de opleiding zijn er enkele uitblinkers geweest die een uitmuntende prestatie hebben geleverd. De bestgeslaagden werden Shimoennisa Kalidien van het Streekziekenhuis Nickerie. Aan de hand van haar prestaties werd zij de bestgeslaagde binnen de opleiding Chirurgie-assistent. Zij werd gevolgd door Sadhna Darsan werkzaam bij het Diakonessenhuis en bestgeslaagde binnen de opleiding Anesthesieassistent. De leiding van het ziekenhuis stond met name stil bij de verantwoordelijkheden die deze afgestudeerden op zich nemen. Zo stelde de waarnemend verpleegkundig directeur van AZP, Fausia Niamut, vast dat het harde werk nu van start gaat. Zij wijst het verplegend personeel erop zelf en vrijwillig voor dit beroep gekozen te hebben. De opleiding operatieassistent kan onderverdeeld worden in chirurgie-assistent (12 geslaagden) en de anesthesieassistent (5 geslaagden).
In haar toespraak gaf de verpleegkundig directeur een omschrijving hoe ver de taken van zowel de chirurgie-assistent als de anesthesieassistenten reiken. De chirurgie-assistent assisteert een arts of chirurg bij het uitvoeren van een operatie. Tijdens een operatie werkt de assistent in een team van anesthesisten, anesthesiemedewerkers en een of meerdere chirurgen of artsen. Deze laatsten treden op als coördinator en geven aan wat er moet gebeuren. De taken van de assistent hangen af van de precieze functie die hij heeft tijdens de operatie, te weten instrumenteren, omlopen en assisteren. Instrumenteren houdt in dat de assistent de standaardapparatuur en instrumenten gebruiksklaar maakt en de juiste instrumenten en materialen aangeeft aan de opererend arts. Omlopen betekent dat de assistent extra materiaal aangeeft aan het steriele team. Assisteren betekent dat de assistent de opererende arts helpt bij de operatie, wat onder andere het presenteren van weefsels en het helpen bij het hechten inhoudt.
Een anesthesiemedewerker helpt onder toezicht van een anesthesist bij het onder narcose brengen van patiënten, die geopereerd moeten worden. Onder de taken van een anesthesiemedewerker vallen het klaarzetten, afstellen en controleren van apparatuur, het aanbrengen van een infuus, het helpen bij het verdoven en wakker maken van de patiënt, het bewaken van de vitale lichaamsfuncties (zoals hartslag en ademhaling), het bijhouden van de gegevens en het rapporteren aan de anesthesioloog als er onverwachte veranderingen optreden.
De dialysetechnicus observeert patiënten met nierfalen. Een technicus zorgt ervoor dat het proces soepel verloopt en de dialyse-apparatuur afdoende werkt. Tijdens het overleg registreert een technicus vitale functies van een patiënt voor en na de behandeling. Ook technici monitoren samenstelling van het bloed te garanderen dat afvalproducten correct worden geëlimineerd. Medische directeur Lindy Liauw Kie Fa gaf tevens aan dat het ziekenhuis continu streeft om steeds meer professionals aan te trekken. Alles zal met een zekere passie gedaan moeten worden. “Hoewel alles zowel op technisch, als maatschappelijk en sociaal gebied aan het veranderen is, zal je steeds moeten investeren om topkwaliteit te garanderen”, aldus Liauw Kie Fa.

error: Kopiëren mag niet!