Begrotingsbehandeling naar april of mei

De begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2017 is wederom verschoven. NPS-fractieleider Gregory Rusland zegt aan Dagblad Suriname dat er afspraken zijn gemaakt om dit mogelijk in april of mei te doen. De streefdatum van februari is wederom niet gehaald, aangezien De Nationale Assemblee (DNA) nog steeds niet beschikt over het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2017-2021 (MOP). “De begrotingen en het plan moeten op elkaar afgestemd zijn, waardoor zij simultaan zullen worden behandeld. Zolang er geen begroting is voor het dienstjaar 2017, kan de regering regeren op basis van de begroting van 2016. Het probleem is echter dat de wet aangeeft dat het land bestuurd moet worden op basis van een MOP. Dat zou inmiddels ook al moeten zijn aangenomen. Dus betekent het in principe dat de regering op dit moment niet legaal bezig is”, stelt de NPS-topman.
In artikel 40 van de grondwet staat dat bij wet een Ontwikkelingsplan moet worden vastgesteld, met inachtneming van de nationale en sociaaleconomische doelstellingen. Deze doelstellingen zijn verwoord in de artikelen 5 en 6 van de grondwet. Rusland vindt dat de regering snel eraan moet werken, zodat uit deze illegaliteit kan worden gekomen. Het parlement wacht al sinds oktober 2016 op het plan, terwijl het concept reeds op straat is beland. In eerste instantie was het de bedoeling om 17 november 2016 een aanvang met de behandeling te maken. Aangezien de begrotingen en het MOP simultaan zullen worden behandeld, was besloten om de vergadering te verschuiven naar januari 2017. In januari werd het wederom verschoven naar begin februari en dan wederom naar midden/eind februari. Volgens Rusland is afgesproken dat het college in de tussentijd andere wetten zal behandelen.
Komende periode niet rooskleurig
Rusland zegt dat hij in dit stadium de negatieve beoordeling van kredietbeoordelingswaakhond Fitch ook heel serieus neemt, omdat het instituut duidelijk aangeeft dat het niet rooskleurig uitziet voor Suriname. Deze beoordeling betekent volgens hem dat het land nu moeilijk aan buitenlandse leningen zal komen en meer geconfronteerd zal raken met hele hoge rentes. “Ook de terugbetaalcapaciteit van het land wordt hierdoor steeds moeilijker. Uiteindelijk zullen prijzen in de winkels enorm stijgen en zal er zelfs schaarste ontstaan. De gezondheidszorg en het onderwijs zullen allemaal in problemen komen. De criminaliteit zal verder toenemen. Uiteindelijk zullen wij in een spiraal belanden waar het steeds slechter en slechter zal gaan”, aldus de NPS-topman. Los van het feit dat de internationale prijzen voor grondstoffen in de afgelopen periode zijn afgenomen, vindt Rusland dat de B- rating ook te maken heeft met het slechte beleid dat door de regering in de afgelopen 6 jaar is gevoerd. “Dat zult u de coalitieleden niet horen zeggen”, aldus Rusland.
Regering onderkent dat oppositie gelijk had in kwestie IMF
“Als land zijn wij op een gegeven moment op de knieën gegaan voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om faciliteiten te krijgen onder bepaalde voorwaarden. Hierdoor zou Suriname volgens het IMF uit deze problemen komen. Nu is de stand-by-overeenkomst met het IMF ontspoord.” Volgens Rusland had de oppositie reeds vroeg in 2016 ervoor gewaarschuwd dat de maatregelen drastisch zouden zijn voor de samenleving. “De regering heeft niet willen luisteren en heeft toch de overeenkomst gesloten. Nu onderkent de regering dat de oppositie gelijk had. Wij zijn duidelijk in problemen gekomen door het beleid van de regering.”
FR

error: Kopiëren mag niet!