Concessionarissen Braamspunt mogen per week 1.000 m³ graven

Afgravingen te Braamspunt (bron: Sieuwnath Naipal)
Afgravingen te Braamspunt (bron: Sieuwnath Naipal)
Hydroloog Sieuwnath Naipal stelt dat het stil geworden is rond de kwestie ‘Zandafgraving Braamspunt’. Hierdoor zou het erop lijken dat mensen geen interesse meer hebben in het behoud van Braamspunt en de concessionarissen normaal door kunnen gaan met hun activiteiten. Er wordt verwacht dat er vanuit richting het parlement verslag komt over haar bezoek aan het strand, om die vervolgens op vergaderingen in behandeling te nemen. Activisten wensen dat het besluit wordt teruggedraaid. Vanuit regeringszijde is het besluit nog op het niveau van de ministers.
Restricties
Vanuit het ministerie van Natuurlijke Hupbronnen (NH) zijn er wel enkele restricties opgelegd aan concessiehouders. “Dit is iets wat je niet vaak zal tegenkomen bij dit soort concessies”, stelt NH-directeur Dave Abeleven. Naar zijn kennis zijn de beperkingen niet pas aangebracht. Enkele van de restricties waren al bij het verstrekken van de toestemming opgenomen. Enkele van de restricties zijn volgens Abeleven onlangs nog aangescherpt. Nu mogen de concessionarissen per week maar 250 kubieke meters graven. Dat is al genoeg voor 1 keer graven per ponton. Eén van de pontons heeft een capaciteit van 400 kubieke meters. Hier geldt de restrictie van 250 kubieke meters ook. De concessionarissen mogen alleen graven tussen de vloed- en ebstand. “Schildpadden leggen hun eieren altijd boven de vloedlijn. Daarboven mogen zij dus niet graven”, stelt Abeleven.
Verder moeten de concessionarissen steeds melding maken wanneer zij op weg zijn naar Braamspunt, zodat er ter plekke controle kan plaatsvinden. Zij mogen alleen tussen 6.00 uur in de ochtend en 6.00 uur in de avond graven. “Een heel belangrijke restrictie die er al was, en expliciet is opgenomen, is de verwijzing naar de Natuurwet. Het moment er geconstateerd wordt dat er in de buurt van waar zij afgraven zeeschildpadden bezig zijn, moeten zij onmiddellijk stoppen”, stelt de directeur. De concessie is uitdrukkelijk voor 6 maanden verleend. Intussen werkt NH naar alternatieven en structurele oplossingen. Na de 6 maanden kijkt NH uit naar een evaluatie.
Alternatieven zijn al geboden
Paramaribo krijgt vanwege het bestaan van Braamspunt naar zijn kennis een betere bescherming van de natuur. Deze bescherming wordt nu belemmerd door de huidige activiteiten. Voor Naipal is het nog steeds niet duidelijk hoeveel zand er is weggehaald. Nog onduidelijker is hoe lang het duren zal om het deel dat is afgegraven, aangewassen te krijgen.
“Om een balans op te maken, hebben wij meer resources nodig. De zaak moet goed in kaart worden gebracht. Dat is ook geen werk van 1 dag. Het gaat om monitoren. Intussen zou deze activiteit moeten stoppen”, stelt Naipal. Hij wijst erop dat indien het ministerie op zoek is naar alternatieven, die al geboden worden door de universiteit (kennis) en Grasalco (producten).
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!